1785 potvrdil císař Josef II. městu Přelouči všechna jeho dosavadní privilegia

1806 zemřel Václav Ignác Dekrt, majitel první tiskárny, v níž vytiskl i první český slabikář

1850 se narodil PhDr. Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident, čestný občan Pardubic a řady dalších měst a obcí regionu

1856 se narodil v Dašicích MUDr. Eduard Svoboda, obvodní lékař v Pardubicích, vynikající východočeský varhaník

1880 se narodil Josef Pražák, ředitel Občanské záložny

1888 se narodil Čeněk (Vincenc) Kocourek, ředitel Obchodní a průmyslové banky v Kutné hoře

1889 se narodil Ing. Antonín Halberstadt, technický rada státních drah

1907 byla založena DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota) Holice

1923 se narodil Ing. Jiří Vajsar, organizátor junáckého hnutí

1925 se konala v nové radnici v Dašicích slavnostní první schůze obecního zastupitelstva

1929 zemřel Antonín Soukup, vrchní správce pardubického vodovodu

1935 zemřel v Pardubicích MUDr. Rudolf Martin, porodník a gynekolog, emer. asistent profesora dr. V. Kubešky

1936 zemřel MUDr. Otto Pollak, odborný dětský lékař v Pardubicích

1946 zemřel místní optik Jindřich Urbanec

1951 se narodil v Pardubicích PhDr. Jan Foll, dramaturg a publicista se zaměřením na film a divadlo

1959 zemřel PhDr. Antonín Blahout, ředitel reálky a gymnázia v Pardubicích, od 8. května 1945 předseda Revolučního ONV v Pardubicích

1975 zemřel JUDr. Miloslav Mládek, zakládající člen KPP, básník a spisovatel, spolupracovník ČTK a Lidových novin

1983 zemřel v Přelouči Emanuel Vítkovec, učitel, správce Městského muzea v Přelouči

2004 zemřel Jiří Lacina, pardubický akad. malíř a grafik. (Miroslav Klimpl)