1835 se narodil Josef Horník, lesní správce velkostatku v Dašicích

1878 se narodil v Pardubicích Ing. Jaromír Bažant, ředitel reálky v Písku

1893 se narodil Jaroslav Fischer, náměstek přednosty Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích

1897 se narodil v Pardubicích pražský projektant Ing. arch. dr. František Kerhart

1898 byl v Holicích založen Klub českých velocipedistů

1911 byla v Holicích zřízena funkce městského školního lékaře

1914 zemřel holický rodák Bohuslav Kolárský, továrník, 1907-14 první starosta města Horního Jelení

1918 zemřel v rodných Dašicích Josef Vosáhlo, majitel továrny na výrobu hnacích řemenů

1919 se narodil v Přelouči Miloš Hudlický, chemik, zakladatel organické chemie fluoru v Československu, univ. prof. v USA

1930 zemřel František Kohoutek, řídící učitel v Pardubicích u Kostelíčka

1930 zemřel v Praze JUDr. Josef Štolba, 1890-1911 notář v Pardubicích (měl velkou zásluhu na postavení Městského divadla)

1934 zemřel Václav Ledecký, od 1921 nájemce nádražní restaurace v Pardubicích

1942 zemřel dr. Emanuel Rádl, 1899-1902 profesor na pardubické reálce

1946 byl v Lánech na Důlku odhalen památník obětem nacistického transportu smrti v lednu 1945

1947 zemřel Antonín Fridrich, od 1939 ředitel školy pro ženská povolání „Vesna“ v Pardubicích

1953 se narodil Václav Chládek, současný člen Městského zastupitelstva v Pardubicích

1958 byla zahájena stavba přeloučského koupaliště na Slavíkových ostrovech

1979 zemřel pardubický rodák prof. Josef Martin, houslista a hudební pedagog

1981 zemřela Marie Immaculata (Lata) Brandisová, dosud jediná žena, která zvítězila ve Velké pardubické (1937 na koni Norma)

1991 byl do Pardubic dopraven měřící vůz HORIBA, zakoupený za finančního přispění pardubických podniků

1999 zemřela rodačka z Hlinska Valerie Kaplanová, herečka VČD, nositelka „Medaile města Pardubic“.

(Miroslav Klimpl)