1835 se narodil Jiří Kristian Lobkovic, nejvyšší maršálek Českého království, čestný občan Pardubic a Přelouče

1878 se narodil Tomáš Hubený, od 1928 administrativní ředitel pardubické nemocnice

1880 se narodil Karel Čuda, fotograf, nakladatel a vydavatel, majitel firmy Grafo Čuda Holice

1880 zemřel dašický rodák MUDr. Josef Esop, zemský a říšský poslanec, lékař a starosta v N. Bydžově

1911 byla u Záhorského jezu na Chrudimce v Pardubicích dána do provozu hydroelektrárna

1932 se narodil doc. Ing. Josef Panchártek, CSc., od r. 1973 pedagog a v období 1990-91 rektor VŠCHT Pardubice

1939 zemřel Josef Svoboda, majitel prodejny třídní loterie v Pardubicích

1941 se narodil prof. Ing. Otakar Söhnel, DrSc., chemik, profesor UPa na Katedře anorganické technologie

1955 se narodil doc. Ing. Zdeněk Černošek, CSc., anorganický chemik Univerzity Pardubice

1965 navštívil Pardubice sovětský kosmonaut Leonov, první člověk, který vystoupil z vesmírné lodi do kosmického prostoru

1984 zemřel Karel Schejbal, hudební pedagog, skladatel, dirigent a sbormistr v Přelouči

2003 zahájila japonská firma Toyoda výstavbu svého výrobního závodu v pardubické Free Zone. ⋌(kli)