1806 se narodil Jan Nepomuk Čeněk, farář a botanik v Bohdanči a ve Starých Ždánicích, čestný občan Bohdanče

1862 se narodil Antonín Novák, 1904-13 okresní hejtman v Pardubicích

1868 vyjeli zástupci pardubických občanů ke kladení základních kamenů Národního divadla v Parze

1886 se narodila v Holicích Pavla Holubová-Šulová, učitelka hry na klavír

1894 se narodil Zdeněk Svoboda, spolumajitel továrny na výrobu kopyt v Pardubicích

1904 se narodil JUDr. Jan Vopálka, přednosta policejního a popisního úřadu v Pardubicích

1909 bylo dáno do provozu přímé telefonní vedení Vídeň-Pardubice-Dvůr Králové n. Lab.

1928 zemřel Václav Křeček, ředitel Elektrických podniků města Pardubic

1935 se narodil doc. Ing. Stanislav Bartoš, CSc., pedagog z DFJP Univerzity Pardubice

1944 zemřel pardubický rodák JUDr. František Rousek, náměstek přednosty Ředitelství pošt a telegrafů v Praze

1946 zemřel v Pardubicích František Landsman, společník firmy Východočeské vozovky

1957 se narodil pardubický architekt Ing. arch. Jan Kovář

1993 proběhlo slavnostní zahájení činnosti pardubického střediska British Council

1994 se běžel 14. ročník Pardubického maratonu za účasti 456 tuzemských i zahraničních závodníků

(Miroslav Klimpl)