1669 se narodil Tomáš Haffenecker, dvorní stavitel, autor projektů kostelů v Moravanech a Bohdanči a přestaveb kostelů v Holicích a Vys. Chvojně

1791 zahájil Ignác Václav Deckert provoz své tiskárny na Pernštýnském náměstí v Pardubicích

1837 se narodil v Pardubicích Josef Wirth, c. k. auditor, později notář

1850 se konalo v Pardubicích slavnostní svěcení praporu Národní stráže

1858 zemřel Filip Maxmilián Opitz, přední český botanik, kolem r. 1808 císařský úředník v Pardubicích

1871 se narodil František Hrubý, obchodník likéry v Pardubicích

1883 se narodil v Pardubicích Ing. Jan Kašpar, průkopník české aviatiky, čestný občan Pardubic in memoriam

1898 se narodil v Libišanech František Němec, ministr londýnské vlády, 1947-48 velvyslanec v Kanadě, kde zůstal v exilu

1902 se narodil v Pardubicích MVDr. František Petr, 1928-38 zvěrolékař v Žel. Brodě a v Semilech

1911 převzalo město Pardubice do své správy elektrárnu v Karlově ulici, kterou postavil v r. 1905 Ing. Frant. Křižík

1926 navštívil spisovatel K. V. Rais v Pardubicích hrob tchána Vojtěcha Hrozného, býv. pardubického telegrafního oficiála

1928 byl v Pardubicích na Zavadilce odhalen pomník Ing. Janu Kašparovi (dnes stojí na dukelském náměstí)

1929 se narodil v Pardubicích prof. MUDr. Vladimír Bartoš, DrSc., emer. přednosta Kliniky diabetologie a experimentální terapie IKEM

1931 zemřel přeloučský rodák JUDr. Rudolf Politzer, 1922-31 viceprezident Zemské školní rady

1935 se narodil ve Volči doc. PhDr. Josef Kmoníček, regionální historik a publicista

1937 zemřel Josef Kovářík, spolumajitel firmy „Kovářík-Vokřínek a spol., továrna na obuv KO-VO v Pardubicích“

1966 se narodil v Poličce Zbyněk Kusý, generální manažer HC Moeller Pardubice a české hokejové reprezentace

1976 se narodil František Brendl, současný člen Městského zastupitelstva v Pardubicích

1996 byly v Pardubicích na Pernštýnském náměstí zahájeny pravidelné pondělní trhy

1998 byl na Městských hřbitovech v Pardubicích odhalen pomník 508 tureckým vojákům, zemřelým za I. světové války ve vojenském lazaretu v Pardubicích

2003 byl zvolen členem Učené společnosti ČR vědecký pracovník Univerzity Pardubice prof. Ing. Jaroslav Holeček, DrSc..

(Miroslav Klimpl)