Tato služba je v roce 2011 hrazena z účelové dotace ministerstva zdravotnictví a umožňuje vyšetřovat zájemce o test na HIV zdarma, v případě potřeby i anonymně.

Konec s rokem 2011

„Středisko očkování a cestovního lékařství však již neplánuje žádat o dotaci na následující rok. Středisko očkování a cestovního lékařství převzalo anonymní vyšetřování na HIV od Zdravotního ústavu v osobě dlouholetého řešitele projektu v Pardubickém kraji. Průběžné hodnocení projektu v roce 2011 však ukazuje, že jej v nových podmínkách nelze dostatečně zodpovědně a efektivně realizovat. Vyšetření na HIV bude v dalších letech možné v ordinacích Střediska očkování a cestovního lékařství na žádost za úhradu, obdobně, jako je to možné například na transfuzních stanicích,” uvádí provozovatel centra Pavel Slezák.
Podle něj se tím nemění dosavadní možnost vyšetření, hrazeného ze zdravotního pojištění z diagnostických důvodů, u praktického či odborného lékaře.

Detailní informace o způsobech testování a interpretaci výsledků testů najdou zájemci na webových stránkách Střediska očkování a cestovního lékařství.