Všech sedmnáct obcí Dobrovolného svazku obcí Holicka již má své obecní symboly. Jako poslední si znak a prapor pořídila obec Vysoké Chvojno.

Symboly obci požehnal zástupce královéhradecké diecéze, papežský prelát a soudní vikář Mons. Josef Růt. Stalo se tak uplynulou neděli při tradičním posvícení.

Výročí kostela

Slavnostní program začal úderem jedenácté hodiny, kdy prelát Josef Růt odsloužil děkovnou posvícenskou bohoslužbu za všechny farníky a připomněl, že letos slaví kostel svatého Gotharda ve Vysokém Chvojně tři sta let od povýšení na kostel farní.

„Tehdy se jednalo o opětovné povýšení. Jako farní je náš kostel uváděn již ve středověku, ale husitské nepokoje s sebou přinesly vypálení a vydrancování obce. Pak zde asi nějaký kostelík stával, ale teprve před tři sta lety se opět stal farním. Zásluhu na tom má holický farář Prokop Václav Reinwetter. Hlavním argumentem byla možnost udělovat příjímání a poslední pomazání. V té době Vysoké Chvojno spadalo pod holickou farnost, a přeci jen sem bylo pěšky daleko,“ řekl bývalý starosta a znalec místní historie Bedřich Centner.

Zazněly lesní rohy

Po mši svaté se obyvatelé obce shromáždili před kostelem a zaměstnanci Lesního družstva přinesli obecní znak a prapor. Za zvuků lesních rohů pak oba symboly Josef Růt požehnal.

„Jsme rádi, že se i my nakonec máme svůj znak. Minulá vedení obce asi nebyla tolik motivována, a tak jsme se na popud Bedřicha Centnera i my pustili do prohledávání archivních fondů, až jsme po konzultaci s jedním ostravským heraldikem dospěli k finální podobě našeho znaku,“ uvedl pro náš Deník místostarosta obce František Kamenický.

Znak Vysokého Chvojna tedy představuje stříbrného jednoocasého lva na červeném poli a tři smrkové haluzky na stříbrném poli.
„Lev je symbolem českého knížete Soběslava I., které vlastnil někdejší tvrz v naší obci. Zde také na Boží narození roku 1139 onemocněl a po přenesení do Hradce Králové zemřel. Zelené haluzky pak mají ozřejmit okolí Vysokého Chvojna, které je doslova obepnuto lesy,“ pravil Bedřich Centner.

Lukáš Peška