Měsíce příprav zakončilo rozpečetění a následné počítání obsahu kasiček, se kterými ve dnech 2. až 9. ledna přicházeli do domácností v Přelouči a v čtyřiceti okolních obcích Kašpar, Melichar a Baltazar. „Počasí koledníkům přálo a zejména ti nejmladší si užili i sníh. Celkem se na sbírce podílelo osmdesát skupinek koledníků a desítky ochotných lidí, kteří nám pomohli sbírku zorganizovat ve své obci," sdělila Zdenka Kumstýřová. Sbírka skončila tradičním Tříkrálovým koncertem žáků Základní umělecké školy Přelouč.

„Ráda bych vyzdvihla výtěžky v Cholticích, kde se vybralo téměř 20 000 korun, dále v obci Břehy přes 12 613 korun, Semín přes 13 607 korun, Rohovládova Bělá 12 078 korun, Živanice 11 466 korun, Strašov 9 483 korun, Veselí 8 460 korun, a Zdechovice 7 996 korun," vyjmenovává ředitelka přeloučské charity.

„Množství lidí, kteří přispěli ke krásnému výtěžku, je opravdu velké. Učitelé, ředitelé spolupracujících škol, dobrovolníci, rodiče koledníků, pracovníci Charity i jednotlivých obecních úřadů, organizátoři v některých obcích. Patří jim všem velký dík," uvedla Zdenka Kumstýřová. Nejvíce ale děkuje samotným koledním z řad žáků základních škol Přelouč, Řečany nad Labem, Semín, Choltice a Zdechovice, Živanice a Gymnázia a SOŠ Přelouč.

Většina vybraných peněz se vrátí zpět do regionu. Charita potřebuje uhradit provozní náklady charitního šatníku, nakoupit potraviny pro pomoc rodinám v obtížné situaci, obnovit vybavení, zaplatit náklady na vzdělávání a činnost dobrovolníků a doplnit nabídku půjčovny o kompenzační pomůcky, o které je největší zájem.

Všechny Charity Pardubického kraje poskytnou pět procent z výtěžku na rozvojové projekty do Indie a nově tři procent na mimořádné události v regionu.

Na Pardubicku bude výtěžek Tříkrálové sbírky znám nejdříve koncem příštího týdne.