Poslanecká sněmovna schválila návrh na změnu několika zákonů týkajících se péče o rodinu a vyplácení výživného. Novela by měla zjednodušit jeho vymáhání a naopak ztížit postavení dlužníka tak, aby se nemohl dlouhodobě vyhýbat své povinnosti platit alimenty.

Zdlouhavé šetření

V současné době je šetření zanedbání povinné výživy, jak se tento trestný čin jmenuje, velmi zdlouhavé. „Pro policii je tento skutek poměrně problematický. Hlavně v tom, že je to zdlouhavé. Většinou se totiž po těchto lidech musí vyhlásit celostátní pátrání,“ řekla našemu Deníku mluvčí pardubické policie Jana Šrajbrová. Trestný čin zanedbání povinné výživy je jeden z mála skutků, u něhož je vždy pachatel známý. Ne všichni však za své provinění pykají. Za loňský rok bylo v pardubickém okrese hlášeno sto jedna těchto případů. „Stíháno však bylo zatím jen 97 osob. Buď tedy zbytek dlužníků zaplatil nebo se prostě tohoto skutku nedopustili,“ dodala Šrajbrová. Poměrně kuriózní na celé věci je to, že mezi téměř stovkou stíhaných neplatičů alimentů bylo za rok 2007 i osm žen!

Stejné trestné činy však řeší pardubičtí policisté také letos. „Za první čtyři měsíce tohoto roku jsme měli nahlášeno 42 skutků. Sedmatřicet lidí je již pro uvedený trestný čin stíháno. Na alimentech momentálně dluží i dvě ženy,“ upřesnila nám statistiky policejní mluvčí Jana Šrajbrová.

Chystaná novelizace zákonů ohledně péče o rodinu a vyplácení výživného by právě v této oblasti měla vylepšit situaci. „Významná je především nová úprava promlčení výživného v zákoně o rodině. Novela totiž prodlužuje promlčecí lhůtu až na dvacátý šestý rok života dítěte,“ řekl mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky Jiří Sezemský. Lhůta samozřejmě závisí na tom, jestli je dítě v tomto věku prokazatelně nezaopatřené. Další výhodou novelizace by mělo být osvobození od soudních poplatků při rozšířené pomoci soudu.

Průměrná výše výživného činí v ČR údajně zhruba šestnáct set korun. Částka závisí na mzdě plátce výživného, na věku dítěte, na jeho zájmech a jeho jasných potřebách. „Myslím si, že těchto skutků by bylo ještě více, ale mnoho žen ani neví, že má na placení od otce dítěte nárok. Proto ani nic nehlásí. Přijdou třeba až po několika letech, když se to dozví,“ popsal nám své zkušenosti jeden z pardubických policistů. Neplatič se pravidelnému placení alimentů může vyhnout také tím, že alespoň jednou za půl roku peníze pošle.