„Jsme si vědomi toho, že pokud se diabetes nezachytí v prvotní fázi, pak jsou finanční náklady spojené s léčbou mnohonásobně větší. Proto výzkum podporujeme," uvedla Daniela White, ředitelka dánské firmy Novo Nordisk.
„Firma jednak podporuje sledování této problematiky v doktorandských pracích, a také se chystá ocenit nejlepší diplomovou práci na dané téma," uvedl poslanec Jiří Skalický, který se na projektu podílí.

Individuální přístup

Cílem autorů letošních diplomových prací na téma cukrovka je umožnit v budoucnu individuální přístup k potřebám pacientů.
Práce, která má ambici se ucházet o cenu, sleduje možnost nové léčby a zmírnění diabetu druhého typu.
Autory jsou studenti Filip Hájek a Marek Svoboda. V diplomové práci se zabývají mastnými kyselinami v krvi diabetiků. Na základě jejich studie lze říci, zda u pacientů může za tři až pět let tato nemoc vypuknout, jestliže nezmění stravovací návyky.