Letošní ročník bude zahájen vpondělí 5. listopadu 2007 ve 13.00 hodin slavnostním otevřením Veletrhu celoživotního vzdělávání vDomě techniky vPardubicích, kde svoji nabídku bude prezentovat 30 institucí zoblasti celoživotního vzdělávání. Součástí zahájení je i muzikoterapeutický koncert žáků školy Svítání, který si návštěvníci mohou poslechnout od 13:10 do 13:30 hodin.

Vpondělí od 12:00 hodin se také uskuteční vDomě techniky semináře Eurocentra Pardubice kprogramům, v jejichž rámci mohou např. studenti získat bezplatné kurzy a stáže vzahraničí. Vúterý je vDomě techniky připravena od 14:30 hodin přednáška o hypertenzi včetně měření tlaku zdarma a ve čtvrtek mohou ženynavštívit od 15:00 hodin přednášku o rakovině prsu, jejích příznacích i prevenci. Ve vzdělávacích institucích po celém kraji jsou pak zdarma připraveny hodiny vkurzech počítačových, jazykových, podvojného účetnictví, projektového řízení a mnoha dalších. Do akce jsou zapojeny i úřady práce, které připravily Dny otevřených dveří snabídkou rekvalifikačních kurzů. Informace o programu jsou zveřejněny ve vozech Dopravního podniku Pardubice, vautobusech Connexu, zaslány byly na všechny obecní úřady vkraji a lze je také nalézt na www.sebevzdelani.cz.

Účastníci akcí pořádaných vrámci Týdne vzdělávání dospělých mohou vyplnit anketní lístek, který bude zařazen do slosování a členové Rady Pardubického kraje vylosují 9 výherců. Ti budou odměněni kvalitními psacími soupravami, které jim budou předány při slavnostním setkání spředstaviteli kraje.

„Pro veřejnost jsme letos připravili 53 akcí především vodpoledních hodinách a zaměřili jsme se i na akce populárně vědecké. Celoživotní vzdělávání se totiž týká nejen našeho života profesního, ale i života společenského, našich koníčků a zájmů. Nabídka je velice pestrá a cílem této akce je podpořit zájem lidí o celoživotní vzdělávání vkaždém věku. Vloni jsme se setkali svylosovanými návštěvníky kurzů a věkové rozpětí bylo skutečně velké - od 23 do 86 let,“ uvedla krajská radní Jana Smetanová.