Jejich kandidát na primátora Jindřich Tauber a jeho stranická kolegyně Anna Kučerová si vzali na paškál údajný nedostatek míst v mateřských školách a údajné dlouhodobé podceňování tohoto problému pardubickou radnicí. S vidinou zisku politických bodů za každou cenu volí, bohužel, sociální demokraté konfrontační tón, tvrdí nepravdy a doslova straší rodiče malých dětí.

Omlouvá podvod!

Pan Tauber, člen městského zastupitelstva, bez uzardění říká, že v loňském roce se do mateřských škol nedostalo více než 400 dětí a podvod některých rodičů, kteří uvedli do přihlášek nepravdivé údaje o trvalém místě bydliště dítěte, omlouvá jejich údajným zoufalstvím. Pravda je ovšem taková, že v roce 2009 byly do mateřských škol přijaty všechny přihlášené pardubické děti, které k 1. září 2009 dosáhly tří let věku, s výjimkou těch, jejichž matka je na mateřské dovolené s mladším dítětem. Přijaty byly dokonce i některé děti mladší tří let a děti bydlící v okolních obcích.

V této souvislosti připomínám, že obec, která na provoz předškolních zařízení doplácí, má povinnost zajistit v mateřských školách místa pouze pro své předškolní děti, nikoli pro děti z jiných obcí. Nevzpomínám si na případ, kdy by pardubické dítě, které dosáhlo věku tří let a nemá matku na mateřské dovolené, zůstalo neumístěno.

Již po několikáté opakuji: Od roku 2007 město Pardubice rozšířilo kapacitu mateřských škol o 249 míst, tedy o deset tříd. Letos přibude dalších minimálně 150 míst. Pokud právě probíhající první kolo zápisů prokáže, že toto navýšení nebude stačit, jsme připraveni na zřízení dalších 50 míst. Jen v roce 2009 město do zvýšení kapacity mateřských škol investovalo zhruba 20 milionů korun, s letošním rozšířením to bude téměř 100 milionů korun!

Nejsme hlupáci!

Paní Kučerovou, která má v pardubické ČSSD na starosti otázky z oblasti školství, kultury a památek, mohu uklidnit. Nejsme takoví hlupáci, za jaké nás paní Kučerová považuje. Dávno máme jasno, kam postavíme moduly (nikoli kontejnery, jak asi zlomyslně paní Kučerová říká), které nám pomohou kapacity školek rozšířit. Víme pochopitelně, kdy a jak je napojíme na inženýrské sítě a máme i peníze na jejich nákup.

Snad ještě pár vět k „bezhlavému rušení školek“, které nám je vytýkáno. Pokud vím, v Pardubicích byly zrušeny dvě městské školky. Do jedné přesídlil městský Dům dětí a mládeže Alfa, školka Ke Kamenci byla kvůli složité situaci s restituovanými pozemky prodána. Naopak sedm školek město převzalo od průmyslových podniků a jednu po připojení Hostovic.

Přizpůsobení kapacity

Již mnohokrát jsem vysvětlovala, že město se nemůže chovat nehospodárně a mít ve školkách nevyužitá místa. Nemohla by se tak chovat ani sociální demokracie v případě volebního vítězství. My průběžně pracujeme s demografickými studiemi a každoročně jim přizpůsobujeme kapacitu mateřských škol. Proto hned po zahájení školního roku připravujeme zvýšení kapacity našich školek pro rok další.

Skutečný počet dětí, které rodiče přihlásí do mateřských škol, se dá jen velice těžko odhadnout, proto jsme zvolili dvoukolové přijímací řízení, které nám dá jasnější obraz o tom, kolik míst bude ještě třeba. Paní Kučerová možná přidá svůj nápad o využití nenaplněných základních škol. I o této možnosti jsme uvažovali. Toto řešení má však jistá, zejména hygienická, úskalí, a proto je považujeme za více než krizové.

Vyvolat paniku

Nelíbí se mi takto vedená volební kampaň, založená na lžích, dohadech a vyvolávání strachu a paniky. U uchazeče o primátorské křeslo a dlouholeté zkušené pedagožky bych očekávala víc smyslu pro pravdu a čest. Věřím, že většina voličů, občanů tohoto města, má dost zdravého rozumu na to, aby rozlišila mezi konstruktivní kritikou a populistickou lží.

Štěpánka Fraňková, náměstkyně pardubického primátora, Sdružení pro Pardubice

Volných míst v mateřinkách bude nedostatek, tvrdí členové pardubické sociální demokracie

Zápis dětí do pardubických mateřských škol potvrdí, že zdejší radnice problém, který mají rodiče s dětmi při jejich zápisu do mateřských škol, dlouhodobě podceňuje.

Přestože tato situace není nová, tak pardubická radnice za poslední roky neudělala dost, aby tento nepříznivý stav změnila. Dle našeho dohadu i letos mnoho pardubických rodin s dětmi neuspěje a jejich dítě tak nebude moci nastoupit do mateřské školy.

Bude to zklamání

Ještě ve středu budou v Pardubicích pokračovat zápisy nových dětí do mateřských škol na příští školní rok.

„Pro mnohé rodiny bude výsledek přijímacího řízení nepochybně zklamáním, protože volných míst je letos opět nedostatek,“ říká lídr ČSSD do podzimních komunálních voleb Jindřich Tauber. „Připomeňme si, že už vloni nebylo přijato víc než čtyři sta dětí,“ doplňuje. Město, které je zřizovatelem 31 mateřských škol, na tuto situaci sice reagovalo, ale přes veškerou snahu přebudovat několik pavilonů bývalých jeslí se zvýšila kapacita pouze o 175 míst.

„Investice dvaceti milionů, jež byla na řešení situace uvolněna, téměř nic nevyřešila. Značný počet maminek opět nadále zůstane doma, ačkoli by jinak mohly nastoupit do práce a profesně se realizovat,“ tvrdí Jindřich Tauber. Navíc podle demografických údajů se v našem městě před třemi roky narodilo o dalších 154 dětí více než v roce předchozím, takže převis poptávky nad počtem volných míst bude ještě větší.

Falešné údaje

Mnozí zoufalí rodiče sáhli už loni k falšování údajů a uváděli ředitelkám mateřských škol záměrně nepravdivé údaje, například jiné místo trvalého bydliště dítěte. „Radnice se proto pokusila sjednotit kritéria a stanovila pro letošní přijímací řízení jednotný bodový systém. Ten ovšem pouze administrativně řeší pořadník na volná místa, ale nová volná místa nepřinese a situaci nezlepší,“ sděluje Anna Kučerová, zodpovědná za oblast školství, kultury a památek v ČSSD v Pardubicích. Proto přišla radnice s nápadem, spočívajícím v budoucím budování tak zvaných kontejnerových přístaveb. „Jenže i toto řešení chce čas, finanční prostředky, ale zejména volné pozemky včetně potřebných inženýrských sítí, kterých se radnici příliš nedostává,“ dodává Anna Kučerová.

Nedobrý konec

Sociální demokracie jako opoziční strana mnohokrát upozorňovala, že někdejší bezhlavé rušení školek a omezování jejich kapacit nepovede k dobrým koncům. Opět se ukázalo, že přes všechny předvolební sliby současné radniční koalice, že problém umí vyřešit, jsme v situaci, kdy ho neřeší systémově, protože chybí základní koncepce a schopnost uvažovat v předstihu.

„Mimo jiné je to jen další příklad, kdy se na jedné straně nemyslí na skutečné sociální potřeby obyvatel města a na straně druhé vynakládají zbytečně velké prostředky na investice do akcí, jako je například předražená rekonstrukce pardubické ČEZ Areny, které nejsou pro město životně důležité,“ uzavírá Tauber.

Pavlína Mazuchová, volební manažerka ČSSD