Půlhodinový dokument zachycuje životní příběhy tří generací známé pardubické rodiny Vokolkových. Přibližuje život Václava Vokolka, zakladatele rodinné firmy, ale především pak jeho umělecky nadané syny Vlastimila, Vojmíra a Vladimíra.

)V dokumentu nechybí ani vzpomínka na Květu Vokolkovou. „Sice už nežije nikdo z bratrů Vokolkových, ale stále jsou tu jejich potomci a lidé, kteří si je pamatují, a to se podařilo ve filmu využít," řekl krajský radní René Živný.