Klub přátel Pardubicka má v úmyslu vybudovat v bývalém vojenském prostoru podél řeky Chrudimky naučnou stezku, která by měla na deseti zastaveních návštěvníkům připomenout historii území, jeho technické památky i přírodní zajímavosti.

„Jsme potěšeni vyjádřením náměstkyně pardubického primátora Heleny Dvořáčkové o tom, že město Pardubice v prosinci loňského roku požádalo Armádu ČR o bezúplatný převod celého území do majetku města," řekl za Klub přátel Pardubicka Jan Řeháček.

Na lednovém jednání městského zastupitelstva se hovořilo také o Iniciativě Přírodní park Červeňák, jejíž snahou je zachovat někdejší vojenský prostor podél Chrudimky jako přírodní park a místo k rekreaci. Lokalita je zajímavá i svou historií, a proto je jedním z členů iniciativy již od počátku také Klub přátel Pardubicka.

Dokonce i naleziště

„Nad ostrohem toku Chrudimky v oblasti vedle hřbitova v Pardubičkách se totiž nachází archeologické naleziště, které je spjato s počátky historie Pardubic. Na svahu pod vrcholem zvaným Vinice byla za dob Pánů z Pernštejna pěstována vinná réva. Tento prostor byl pak na přelomu 19. a 20. století oblíbeným výletním místem Pardubáků, které sem přivážela výletní loď Monitor," popsal Jan Řeháček.

Přesun mostu

Ve dvacátých letech minulého století pak bylo v prostoru podél toku Chrudimky zbudováno vojenské cvičiště. Při polním cvičení v roce 1922 byl u hřbitova v Pardubičkách smontován vysoký ocelový most soustavy Roth – Wagner.

V následujících letech zde byly zřízeny vysoké náspy a byly zbudovány vojenské polní drážky, jejíž jedna trať stoupala až ke hřbitovu v Pardubičkách.

Když v roce 1934 začala u staré reálky stavba nového Prokopova mostu, vojáci starý ocelový most z roku 1910 nejprve přesunuli o 20 metrů vedle a nakonec jej v roce 1937 jako dar od města převezli na technické cvičiště, kde je umístěn dodnes. Podle kdysi červeného nátěru se mu říkávalo „Červeňák". Tento železný obloukový most jako hlavní dominanta lokality tak dal pojmenování nynějšímu celému přírodnímu území.