V krajské metropoli by brzy nemělo být neřešitelným problémem najít při toulkách městem, nebo vyjížďce na kole, WC.

Město nyní vybírá vhodná místa

Město teď vybírá místa, kde je nanejvýš žádoucí zřídit veřejné toalety, a hledá způsob, jak tuto službu zajistit.
„Dosažitelnost a kvalita veřejných toalet je často diskutovaným tématem. Hlavně je však vizitkou naší kulturnosti. A současný stav v Pardubicích není tím, čím bychom se mohli chlubit,"  řekl náměstek pardubické primátorky František Brendl.
Ve městě jsou jediné veřejné záchodky, jejichž provoz město dotuje asi 300 tisíci korunami, na třídě Míru.

Stačilo odkrýt porosty v sadech…

Bezplatně mohou návštěvníci využít WC v supermarketech, nákupních centrech a podobně. Stačilo však odkrýt porosty v Tyršových sadech, aby bylo jasné, že řada lidí řeší svou potřebu jinak, na úkor parků a různých zákoutí.
Na nedostatek sociálních zařízení poukazuje i analýza cestovního ruchu.

Půjdou využít existující zařízení?

Město nyní volí lokality, v nichž je třeba problém chybějících veřejných záchodků nejnaléhavěji řešit. Vedle parků je to například i okolí cyklostezek a podobně.

„V první řadě budeme v těchto místech hledat možnost využít existující sociální zařízení, například v restauracích. Pokud se s majitelem dohodneme, budeme se samozřejmě na provozu WC, jako veřejně přístupného zařízení, podílet," vysvětlil náměstek pardubické primátorky.
„Kde to nepůjde, vybudujeme záchody sami, třeba koupíme automatické toalety, jak je známe ze zahraničí," dodal.

Nebude chybět ani navigace v ulicích

Město počítá s vybudováním nových sociálních zařízení, například při rekonstrukci Tyršových sadů a dalších parků, ví i o potřebě řešit situaci u parkoviště na nábřeží Labe, kde stojí autobusy přivážející turisty na prohlídku historického centra města.

„Počítáme s tím, že sociální zařízení pro veřejnost budou vyznačena i v průvodcích, včetně informace, zda jde o bezbariérové zařízení, zda je vybaveno přebalovacím pultem a podobně. A nemůže chybět ani navigace v ulicích, jinak by tato aktivita neměla smysl," vysvětlil náměstek primátorky Brendl.