„Chceme představit problematiku pěstounství z pohledu pěstounů, odborných pracovníků, kteří s pěstouny i ohroženými dětmi pracují, psychologů, ale také z pohledu samotných dětí, kterých se toto téma dotýká," nechala se slyšet Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku.

Výstava přibližuje problematiku pěstounství zajímavou a zábavnou formou prostřednictvím interaktivních kvízů a edukativních videí.
Děti své pocity a zážitky vyjádřily výtvarnými pracemi. Dětští návštěvníci výstavy se pak prostřednictvím zábavných kvízů mimo jiné dozvědí více o svých právech.

Pozor! Pěstounství je také profese

Zahájení výstavy v Pardubicích doprovázela také odborná konference na téma „Pěstounství je profese".

Ta účastníkům, odborníkům z oblasti péče o ohrožené děti a rodiny poskytla prostor pro výměnu informací, zkušeností a dobré praxe v nových přístupech.
Konference se zahraničními hosty nabídla účastníkům i několik workshopů.

„Pardubický kraj se systematicky zabývá problematikou náhradní rodinné péče, vyhledáváním pěstounů a rozvojem služeb pro ohrožené rodiny. V současné době se připravujeme na změny, které jsou spojené s transformací systému péče o ohrožené děti. K těmto změnám patří především podpora ohrožených rodin a podpora pěstounství. V tomto směru je zajisté důležitá osvěta. Proto doufám, že i tato výstava přispěje ke zvýšenému zájmu o pěstounskou péči," prohlásil při zahájení výstavy Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje, který je zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor.

Dítě má mít někoho, kdo mu dá lásku

„Pokud je to jen trochu možné, mělo by mít dítě někoho svého, osobu, která ho přijímá, věnuje mu výlučnou pozornost, lásku a poskytuje mu tak bezpečí v životě a světě, který ho obklopuje. Poskytuje mu podmínky pro jeho vlastní sebepřijetí. Takovou péči mohou ohrožené děti dostat zejména v náhradní rodině, ty nejmladší právě v pěstounské péči na přechodnou dobu," uvedla při zahájení putovní výstavy dětská psycholožka Ivana Janišová.