„Vzpomínám si, že při leteckých náletech na Semtín mě tatínek zabalil do peřin a celá rodina jsme utíkali pryč schovat se," zavzpomínal na svůj zážitek spjatý s obcí Bohumil Vávra, tehdy dvouletý chlapec. „Běželo se nahoru do stráně a někde po cestě mě tatínek z peřin vyklepal. Zjistil to až v úkrytu za vsí, ale to už jsem mu šel naproti po svých," zakončil vzpomínku Vávra.

Jiný rodák zase vzpomínal na své dětství a na práci spojenou s vesnickým životem. „Když mi bylo tak třináct let, drželi jsme tu noční hlídky, aby nám někdo nezapálil obilí," popsal svůj dětský zážitek Vladimír Vávra. „Když se obilí sklidilo, často jsme po nocích pomáhali na jeho výmlatech," doplnil Vladimír Vávra.

Více o historii obce se mohli zájemci dozvědět z připravených dobových fotografií. Výstavu doprovázely opravené původní kroje a dobové dokumenty, jakými byly například dopisy z první světové války. Ti nejmenší návštěvníci setkání mohli využít skákacího hradu a doprovodných aktivit, které pro ně byly připravené.

„Rozeslali jsme na 200 pozvánek. Doopravdy si ale myslím, že tu mohlo být tak 160 lidí," nechal se slyšet jeden z pořadatelů setkání rodáků v Hrádku Luboš Rejmont.

(eko)