Anketa je umístěna pod blikajícím bannerem na úvodní stránce městského webu. Vyhodnocena bude zhruba za dva měsíce, podněty které přinese využijí tvůrci při tvorbě nových stránek, které by měly být spuštěny zhruba vpolovině příštího roku. „Obecně lze říci, že revizí projde každá část webu. Kromě nového vzhledu bude důraz kladen hlavně na ještě větší použitelnost, přístupnost a informační hodnotu,“ dodal tvůrce stránek.

Stávající stránky města Pardubice navštíví vprůměru 1500 lidí denně. Nejvíce návštěv (až 2000) připadá na pondělí, nejméně na víkend, kdy si městské stránky otvírá kolem 650 lidí denně.