Konec války v květnu roku 1945 na Pardubicku přinesl desítky lidských příběhů. Ty jsou plné hrdinství, strachu, odvahy i veselí. Řadu z nich stojí za to připomenout si i po letech.

Dne 5. května v Praze začalo povstání, které se rozšířilo i na východ Čech. Aktivně se do něj zapojili občané a partyzáni na Holicku, kde byly svedeny boje s ustupujícími Němci. Ti se snažili dostat co nejdále na západ, ve snaze skončit raději v zajetí americkém než ruském.

Na druhou stranu německé posádky až do poslední chvíle držely ve východních Čechách letiště. Pardubice, Hradec Králové, Vysoké Mýto, ze kterých zásobovaly obležené posádky v Polsku a i v posledních dnech války podnikaly nálety proti povstalcům na Holicku a v Praze.

Klid v ulicích

Vzpoura proti okupantům v Pardubicích se obešla v relativním poklidu.

Pardubický revoluční národní výbor dokázal vyjednat s vojenskou posádkou poklidné předání správy. O úplně hladkém průběhu událostí ale hovořit nelze.

Na rozdíl od sousedního Hradce Králové, kam dva dny před Rudou armádou dorazila americká kolona – takzvané Mise Velichovky, před kterou Němci kvapem město vyklidili, v Pardubicích bylo o něco hůř.
Počátkem okupace si totiž Pardubice vybralo jako jedno ze svých sídel gestapo. Německá tajná policie, která sídlila v zatáčce u divadla v místě bývalého okresního úřadu.

Tahle skupina surových vrahů odpovědná za trýznění českých občanů i vyvraždění obyvatel osady Ležáky věděla moc dobře, že je v případě zadržení českými občany čeká do jednoho šibenice, a to ještě v tom lepším případě…
S německým velitelem posádky města – plukovníkem Schenkem – byla ještě řeč.

7. května dal pro větší klid stáhnout z ulic vojenské hlídky a 8. května, kdy vstoupila v platnost všeobecná kapitulace německé armády, nařídil německému starostovi Juliu Stumpfovi předat moc národnímu výboru.

Obklíčené gestapo

Revolucionáři ale narazili na problém ve chvíli, kdy šli vyjednávat s gestapem. K vyjednávání se vydal Ludvík Novotný a velitel četnické stanice Pardubice, poručík Josef Trnka. „V průběhu jednání s gestapáky náhle zazněly výstřely. Střelec pálil přes mřížovaný uzávěr chodby a poručík Trnka padl mrtev k zemi," popisuje nezdařený pokus o jednání historik Jiří Kotyk.

Napjatou situaci zachraňoval plukovník Schenke. Nastala tak paradoxní situace, kdy velitel wehrmachtu s poukazem na všeobecnou kapitulaci přemlouval gestapo, aby přišlo k rozumu. Podařilo se. Gestapáci se uchýlili pod ochranu wehrmachtu a velitelství v centru města vyklidili. O tom, že v případě tvrdohlavosti gestapáků by se jejich odchod z úřadu dal zařídit i méně civilizovanou formou, asi nebylo pochyb…

Gestapo jako StB…

„Děsivou historickou absurditou je fakt, že hlavičkový papír ze zdejší úřadovny gestapa v pozdějších letech využívala pro své potřeby tamní pobočka StB. Pouze se začerněnou hlavičkou obsahující svastiku," podotýká Jiří Kotyk.

Důchod nacistovi

Tragikomicky působí i další poválečná událost. Němci v roce 1941 dosazený starosta Julius Štumpf po válce utekl zpět do své vlasti. „V roce 1957 se tento člověk obrátil na radnici města s požadavkem, aby mu zde bylo vystaveno potvrzení o výkonu funkce pro účely důchodového zabezpečení. Po jednání na vyšší úrovni bylo toto dobrozdání z Pardubic nakonec odesláno," konstatuje Jiří Kotyk.

K úhradě SSSR…

K úsměvným historkám válečným patří ta o ztracených sudech z pardubického pivovaru. Pikantní je, že pardubický pivovar se kvůli oslavám vítězství nakonec domáhal náhrady škody i po Sovětském svazu.

„Ke škodám, které pivovar poukázal ke kompenzaci v rámci vymáhání náhrad za válečné škody, patřila i položka: nezaplacené účty Rudé armády. V prvních květnových dnech se všude veselilo a pilo. Pardubický pivovar tehdy za dohledu místního velitelství Rudé armády vydával pivo se soudky vojákům, kteří byli ubytováni v lesích kolem Pardubic a Chrudimi. Později už je vojákům dával jen proti vráceným nádobám," uvádí historička Jitka Rychlíková.

Pivovar poté po okolních obcích, kde tábořili Rusové, vyvěšoval inzeráty s žádostí o navrácení sudů. Na tehdejší dobu to byla velká ztráta – jak finanční, tak materiální. V době poválečné rekonstrukce ani nebyl nikdo, kdo by tolik sudů dokázal naráz vyrobit.

„Přes všechnu snahu se do pivovaru nevrátilo dva tisíce transportních soudků, což při rostoucích cenách těchto nádob až o sedm set procent znamenalo okamžitý výdaj na nové soudky 1 200 000 korun. Pivovar požadoval jen 190 000 korun. Škod bylo ještě mnohem více, ale národním správcům, kteří se v poválečné době několikrát vystřídali, se náhrady nepodařilo domoci," uzavírá Jitka Rychlíková.