Omezení v dopravě zaznamenají řidiči především v provozu jedním pruhem v obou směrech. Rekonstrukce mostovky se ale dotkne i chodců

„Provoz bude převáděn na levý nebo pravý chodník, takže nebude možné chodit po obou stranách z důvodu toho, že i na té straně, kde se bude chodit se musí zřídit kolektor a současně se musí vyvěsit veškeré inženýrské sítě,“ sdělil Deníku Pavel Hrdina, ředitel divize mostních staveb Chládek & Tintěra.

Malá vodní elektrárna v Přelouči
Malá vodní elektrárna v Přelouči láká zájemce o prohlídku

Přes Wonkův most přejede denně více než 20 tisíc aut a je brán jako klíčová dopravní stavba v Pardubicích. Důvodem rekonstrukce jsou především nosná předpínací lana, která korodují.

Jaký bude harmonogram celé stavby a na jaká omezení se je třeba připravit? Dozvíte se v zamčené části článku pro předplatitele Deník Klubu.

„Od roku 2017 řešíme jeho stav. Ten most má nějakou historii, je vystavěný v roce 1960 a od roku 1960 je prakticky nějakým způsobem stále rekonstruován nebo se obnovuje. Dostali jsme se do situace, že jsou tam kabely volného předpětí, které mají stav poměrně značné koroze. Podle normy nebo i podle statického počtu zatížitelnosti nebo podle dynamické analýzy jsme zjistili, že je potřeba ty kabely vyměnit, takže jsme vyprojektovali výměnu volných kabelů bez soudržnosti, které jsou uvnitř té konstrukce. Na to byla vypracována projektová dokumentace pro provádění stavby,“ potvrdil Jan Bursa z projekce MDS projekt.

Muži si krádeží kabelů přišli na 200 tisíc
Tři muži z firmy postupně odvezli kabely za 200 tisíc korun

Rekonstrukce mostu je nezbytná „Zjistili jsme, že lana pod vozovkou jsou porušená, a dokonce jedno nám i prasklo. Už tři roky připravujeme tuto rekonstrukci a nastal již pravý čas, kdy už bylo takzvaně dost. Takže v tuto chvíli jsme se rozhodli, že budeme rekonstruovat co nejdříve, proto začínáme již letošního roku od února. Nejde ale pouze o rekonstrukci. Připravíme most pro jednodušší údržbu dalším generacím. Nosná lana jsou v současné době uložená ve speciální pěně. V rámci opravy budou nahrazena novými s dvouplášťovou ochranou proti korozi. Zároveň vznikne na koncích mostu takový tunel, díky kterému se k nim v budoucnu lépe dostaneme, a případně další údržbové práce budou moci proběhnout již bez omezení provozu. Je to tedy také investice do budoucna,“ řekl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš.

V areálu pardubické nemocnice se otevřel nový supermoderní pavilon. Centrální urgentní příjem za 2,4 miliardy korun má 11 operačních sálů, 250 lůžek, operačního robota, ARO, chirurgickou kliniku, ortopedii i neurochirurgii
Nový pavilon Pardubické nemocnice je otevřen, nahlédněte dovnitř

Oprava omezí provoz ve městě na dlouhou dobu, a proto bylo vše potřeba pečlivě naplánovat. „Abychom obyvatelům Pardubic co nejméně komplikovali situaci, proběhlo několik koordinačních schůzek, a nakonec se díky vstřícnosti všech zúčastněných podařilo najít cestu, která bude dopravu zatěžovat co nejméně,“ nechal se slyšet ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

Zdroj: Michal Žampach

Předpokládaný harmonogram stavby

- Únor až květen 2024: přípravné práce s žádnými či malými dopravními omezeními
- 1. června 2024 – 1. listopadu 2024 doprava na mostě v režimu 1+1
Převedení dopravy do krajních pruhů, bude se pracovat ve středu mostu, kde budou probíhat zemní práce v předpolích a budou se měnit přepínací lana.
- Nelze odbočit z Hradecké do nábřeží, z nábřeží na most lze.
- 1. listopadu 2024 – 31. října 2025 doprava na mostě v režimu 1+1 přes mostní provizoria
- Na počátku a konci období provozu přes mostní provizoria dojde k převěšení troleje. Omezení bude vždy na dva víkendové dny, probíhají jednání s Dopravním podnikem města Pardubice. Doprava je převedena na střed mostu, práce probíhají v krajních polích.
- Předpoklad dokončení opravy mostu říjen 2025