Most Pavla Wonky je klíčovou dopravní stavbou v krajském městě, přes kterou denně přejede zhruba 33 tisíc aut. Od června budou motoristům místo čtyř jízdních pruhů a jednoho odbočovacího sloužit pouze dva.

„Dlouhodobě na náš záměr upozorňujeme, protože nemůžeme s rekonstrukcí otálet. Chceme, aby lidé přesně věděli, co je v plánu, jak s ohledem na Wonkův most, tak na související stavby v Pardubicích a blízkém okolí. Oprava nosných lan mostu je nutná a už nejde odkládat. Díky použitým moderním technologiím připravíme most pro budoucí generace. Nová nosná lana jsou vyrobena přímo pro most Pavla Wonky, mají dvojí protikorozní ochranu. Jejich stav bude možné v budoucnu kontrolovat a případně je i měnit, bez větších dopravních omezení,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš s tím, že pro rekonstrukci Wonkova mostu vznikl i speciální web www.wonkac.cz, kde se budou postupně zveřejňovat další informace.

V pátek 31. května dojde ke slavnostnímu otevření lávky na pardubickém nádraží.
Lávka na pardubickém nádraží se poslední květnový den otevře

Oprava mostu postaveného mezi lety 1956 a 1959 potrvá do října roku 2025. „Rekonstrukce je rozložená do dvou stavebních sezon s předpokládaným ukončením v říjnu 2025. Vysoutěžená cena prací je 183 milionů korun s daní, což dělá z rekonstrukce klíčového mostu přes Labe v centru krajského města jeden z našich největších investičních projektů pro tento rok. Je to navíc záměr, který je plně financovaný z krajského rozpočtu,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Doprava v režimu 1+1

Od června bude most otevřený vždy ve dvou pruzích v režimu 1+1, tedy jeden směr do centra a jeden z centra. „Provoz se bude posouvat po šířce mostovky v závislosti na tom, kde zrovna budou probíhat práce. Stavaři budou pracovat zejména v útrobách mostu. Důležité je, že most Pavla Wonky bude vždy průjezdný – i pro MHD, kde jen dočasně dojde k nahrazení trolejbusů autobusy,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák s tím, že dopravní opatření vznikla na základě zpracovaného dopravního modelu.

Pardubice znovu čekají dopravní komplikace a zácpy.
Další dopravní komplikace v Pardubicích. Uzavře se křižovatka Trnová

Veřejnost navíc bude moci sledovat webkamery, které budou umístěny na obou stranách mostu a díky tomu mít okamžité informace o stavu dopravy. Záznam bude v průběhu června na webu www.wonkac.cz.

Oprava bude probíhat v etapách. Ty jsou rozděleny podle jednotlivých trámů mostu na středový, levý a pravý. „Každý trám mostu má tři komory a v každé z nich je potřeba vyměnit čtyři lana. Pro jejich výměnu je potřeba vybudovat na koncích mostu přístupový kolektor, provést vrty pro nová lana a jejich ukotvení a vybudovat nové deviátory pro správné vedení předpětí v konstrukci mostu,“ popsal úkol zhotovitele Pavel Hrdina, ředitel divize Mostní stavby ze společnosti Chládek & Tintěra Pardubice.

Most měří více než 170 metrů a jeho hmotnost dosahuje přibližně 9000 tun. Šířka stavby je necelých 25 metrů, z toho 18 metrů slouží pro vozovku a zbývající šířka potom pro pěší a cyklisty. Nosných lan je v každém komorovém nosníku 12, celkem tedy 36. Jejich funkce spočívá především v zajištění dostatečné únosnosti mostu od zatížení dopravou.

Další uzavírky v regionu

Z dalších uzavírek pak bude významná ta na úseku dálnice D 35 Časy - Ostrov, kde budou do konce měsíce probíhat opravy.

„Začali jsme s archeologickým průzkumem na dalším přivaděči k D35 v úseku Černá za Bory – Dašice, ještě nás čeká velká modernizace úseku Staré Hradiště – Hrobice,“ uvedla Správa a údržba silnic na svých webových stránkách.

Dubnový průběh prací na stavbě D35 u Vysokého Mýta
Podívejte se z dronu, jak v dubnu pokročila výstavba dálnice D35 kolem Mýta

V realizaci je také propojení silnice D35 a I/35 Rokytno – Býšť. „Stavba přeložky silnice II/298 bude sloužit jako přivaděč na již provozovanou dálnici D35 od stávající silnice I/35 a zároveň jako obchvat obcí Rokytno, Chvojenec a Býšť,“ stojí na stránkách Správy a údržby silnic.