Jak už jsme informovali, přes most, na který oboustranně navazují cyklostezky, mohli cyklisté pokračovat po chodníku pouze ve směru z centra města do Polabin, zpátky museli po silnici.

„Šířka, která je pro obousměrný provoz cyklistů i chodců potřebná, jsou tři metry, k té nám na mostě chybí nějakých deset centimetrů ale jen v místech, kde jsou sloupy trakčního vedení a veřejného osvětlení. Proto jsme se rozhodli na pravé straně mostu směrem z města tento smíšený provoz umožnit,“ řekl Deníku vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa.

„Stejně nám tam cyklisté jezdí, takže je opravdu lepší pustit je na ten chodník a předejít tak případnému neštěstí,“ dodává.

Obvyklá dělící čára na chodníku ale v tomto případě bude chybět. Místo ní bude na chodníku pouze graficky naznačen prostor pro chodce a cyklisty a to tak, že chodcům by měl patřit prostor u zábradlí, cyklistům pak blíže k vozovce tak, jak je to obvyklé.

„V současné době se na pravé straně mostu provádí nanášení speciálního penetračního nátěru. Technologie vyžaduje aspoň čtyři, pět dní teplého počasí. Tyto úpravy při rekonstrukci mostu nebyly dokončeny včas, až úpravy skončí, pravděpodobně tam už rovnou průjezd povolíme,“ vysvětluje Bakajsa.