Jednou z hlavních činností Českého červeného kříže je již od roku 1961 právě rozvoj a oceňování bezpříspěvkového dárcovství krve a morální oceňování mnohonásobných dárců.

Dobrovolní dárci krve jsou v České republice oceňováni od roku 1964. Nejprve se udělovaly Zlaté plakety dr. Jana Janského (do 40 odběrů), od roku 1993 dárci dostávají Zlaté kříže. Za 80 odběrů to je Zlatý kříž III. třídy, za 120 odběrů Zlatý kříž II. třídy a za 160 odběrů Zlatý kříž I. třídy.