První zmínka o škole v Cholticích je nicméně už z roku 1574. Tehdy však šlo zřejmě o školu pro šlechtické děti, založenou na choltickém zámku za Gerštorfů. První záznam o učiteli je z roku 1606. Měl krásné jméno, Parix Žamberský.

Roku 1776 byla v budově zámku zřízena tzv. normální škola a učil tam pan učitel Vincenc Hellich, tatínek známého choltického rodáka a malíře Josefa Vojtěcha Hellicha. Teprve roku 1790 byl hrabětem Janem z Thunu odkoupen dům číslo 81 (bývalá fara) pro školu. Roku 1862 měla škola na faře jednu třídu a také byt pro učitele. Do školy chodily děti do 12 let. Poté měly navštěvovat tzv. nedělní školu. Po prodloužení školní docházky do 14let (nový školský zákon z roku 1869) a odluce školy od církve se zvýšil počet žáků a bylo rozhodnuto postavit novou školní budovu. Roku 1873 byl obcí odkoupen Kyclerův hostinec číslo 78.

Ten byl v červenci 1878 zbourán a místo připraveno pro stavbu školy. 24. července 1878 byl položen základní kámen. Stavbu prováděl stavitel František Desperát z Bohdanče. Pod první schod bylo uloženo kovové pouzdro a v něm stříbrný peníz ražený ke stříbrné svatbě Františka Josefa a jeho manželky Alžběty a listina obsahující jména členů školní rady. Roku 1881 se již učilo v nové škole. Ta měla pouze dvě třídy.

V roce 1884 se rozšířila na školu čtyřtřídní. Musely to být hodně početné třídy, když se z nejstarší školní kroniky z roku 1890 dozvídáme, že do školy chodilo 286 žáků. V budově staré školy dnes sídlí choltický obecní úřad. V roce 1921 byla zřízena v Cholticích škola měšťanská. Připravil: Jaroslav Praisler.

Za fotografie děkujeme Základní škole Choltice

Ilustrační foto.
Hokejoví trenéři budou dávat řidičům dýchnout