Ve čtvrtek má Krajský úřad Pardubického kraje rozhodnout o sloučení Základní školy a Mateřské školy při Krajské nemocnici Pardubice se Základní školou a Praktickou školou Pardubice a Základní školy a Mateřské školy při nemocnici Ústí nad Orlicí se Speciální základní školou Ústí nad Orlicí.

V nemocnici jen „pomocná škola“

Nástupnickou organizací bude v Pardubicích Praktická škola, v Ústí nad Orlicí pak Speciální základní škola, to však podle kraje neznamená, že děti hospitalizované v krajských nemocnicích přijdou o možnost školní docházky. Znamená to ale také to, že ze specifické základní školy, která se stará navíc o nemocné děti, se stane „zvláštní škola“.

Kraj toto rozhodnutí odůvodňuje úsporami a sjednocením administrativy. „Školy v nemocnicích i nadále zůstanou, budou mít pouze společné vedení a ekonomické agendy se školami, s nimiž budou sloučeny. Kraj prostřednictvím tohoto opatření ušetří finanční prostředky za dvě zrušená ředitelská místa a za vedení ekonomické administrativy, zvýší se i pružnost v oblasti zastupitelnosti pedagogů ve všech zainteresovaných zařízeních,” vysvětlila pohnutky kraje ke sloučení škol v Pardubicích a Ústí nad Orlicí krajská radní zodpovědná za školství Jana Pernicová.

„Zaslali jsme kraji vlastní návrh, který by sjednotil školy při nemocnici v Chrudimi, Ústí, Svitavách a Pardubicích pod jednu zastřešující školu. Tím by jednak došlo k požadovaným úsporám a jednak by nemocniční školy zůstaly zachovány jako jedna, byť specifická instituce,“ navrhuje Pavla Ondráčková, ředitelka ZŠ a MŠ při pardubické nemocnici. A za tímto řešením stojí i primáři jmenovaných nemocnic. Z nemocničních škol rovněž zaznívá kritika krajských úředníků, kteří rozhodují o osudech dětí, aniž by se s problematikou seznámili.

„Nikdo z kraje se sem za dva roky ani nepodíval,“ reagují oslovení pedagogové.
Představa, že učitelé z nemocnice a zvláštní školy jsou vzájemně zastupitelní, je podle učitelů naprosto zcestná.

Individuální výuka: nutnost, ne luxus

„Škola při nemocnici zajišťuje jak mateřskou a základní školu, tak i školní družinu. Zatímco ve 'zvláštních' školách pracujete s celou třídou stejně starých dětí, v nemocnici to je pravý opak – jde o individuální přístup. Máte zde často děti po úrazech, stresované nemocničním prostředím. Musíte brát v úvahu jejich fyzickou a duševní kondici, rozebrat jejich zdravotní stav se zdravotním personálem a dát případně zpětnou vazbu,“ vyjmenovává úskalí práce ředitelka ZŠ a MŠ při pardubické nemocnici Pavla Ondráčková.

„Je to nesmysl. Rozdíl mezi zvláštní školou a školou tady je přímo propastný, hlavně kvůli tomu, že výuku jinak než individuálně ani řešit nejde. Nic proti učitelům zvláštních škol, nebo jak se jim teď říká, ale nevěřím, že by to dokázali zvládnou tak, aby to nakonec neodnesly ty děti a kraj nemusel nakonec nabírat další tři pedagogy, aby na všechno stačili,“ konstatovala Blanka Bušíková. Je v nemocnici spolu se svým synem, který navštěvuje první třídu.