Stovky vězňů po celé republice včera opustily brány vězení. Na svědomí má tuto „amnestii“ nový trestní zákoník, který začal platit 1. ledna letošního roku.

„Nejštědřejší“ k odsouzeným byla v tomto směru pardubická věznice. Ta do ulic města vypustila téměř tři desítky vězňů, kterým byl novelizací překvalifikován či úplně zrušen jejich dosavadní trestný čin, za který si odpykávali trest.

„Téměř všichni naši zaměstnanci byli ve svátek v práci, jelikož jsme čekali soudní rozhodnutí o propuštění. Ihned od rána nám pak začaly od soudu chodit faxy, na kterých bylo rozhodnutí o propuštění konkrétních osob. My jsme to pak jen telefonicky ověřili a během hodiny jsme dotyčné lidi propustili,“ potvrdil našemu Deníku mluvčí pardubické věznice Martin Kocanda. Podle našich informací se jednalo o osmadvacet vězňů.

„O žádné podstatné zkrácení trestů se u našich odsouzených nejednalo, většinou šlo jen o pár měsíců. Nikdo si rozhodně nepomohl o nějaké roky,“ upřesnil Kocanda.

Obecně lze říci, že nový trestní zákoník klade větší důraz na ochranu života, majetku a dalších individuálních práv, když tyto zájmy staví před zájmy společnosti a státu. To se projevuje i v systematice zákona, kde jsou (na rozdíl od současného trestního zákona) na první místo řazeny trestné činy proti životu a zdraví, rodině a dětem, svobodě a lidské důstojnosti.