Podle informací ze Služeb města Pardubic je mohou lidé odkládat u všech stanovišť s kontejnery na odpadky, odkud budou průběžně sváženy do kompostárny v Dražkovicích. Tady se stromky promění na štěpkovou hmotu a po čase vrátí zpět na zkrášlení veřejných ploch.