„Zdá se, že po zásahu České inspekce životního prostředí (ČIZP) se bitva o kácení v Tyršových sadech chýlí do závěrečné fáze,“ uvedl krajský šéf Strany zelených Jiří Malík. „Vítáme verdikt ČIZP i názorový posun pardubické primátorky Štěpánky Fraňkové k zelenějším Tyršovým sadům,“ poznamenal Jiří Malík.

Protesty veřejnosti jsme si mohli ušetřit

„Celou anabázi a protesty veřejnosti jsme si však mohli ušetřit, pokud by v průběhu celého procesu nedošlo k chybným rozhodnutím zodpovědných osob,“ pravil krajský šéf Zelených.

„Jde o široce pojaté zadání zakázky. Celý průběh této kauzy ukazuje na nedostatky ze strany zadavatele,“ přidala se členka krajské rady Strany zelených Lucie Horváthová.

„Z veřejně dostupných informací vyplývá, že výběr vítězného ateliéru architekta Tomáše Jiránka byl ovlivněn rozsáhlejším hodnocením jednoho projektu,“ prohlásila Lucie Horváthová.

„Poté kauza pokračovala chybou úředníků prvního městského obvodu v povolení na kácení, jež nyní zpochybnila ČIŽP,“ podotkla.
„Mělo by být zřejmé, že protesty proti tomuto projektu jsou v tomto světle oprávněné a že pokud se obnova Tyršových sadů neuskuteční, bude to zejména vina některých zastupitelů a úředníků, kteří by za to měli rovněž nést politickou odpovědnost,“ nechala se slyšet členka krajské rady Strany zelených.

Sady částečnou obnovu potřebují

„Tyršovy sady částečnou obnovu potřebují. Proto by bylo ideální rychle schválit úspornější projekt revitalizace a zbylé peníze investovat například do rozvoje cyklistické a veřejné dopravy ve městě, která by spolu se zachováním většiny stromů v parku mohla zkvalitnit nedobré ovzduší ve městě,“ vyjádřila se Lucie Horváthová.

Tunel u Zelené brány? Nesmysl!

„Zvažované přesměrování milionů korun z Tyršových sadů do nic neřešícího projektu zahloubení dopravy na pardubickém náměstí Republiky považujeme za nesmyslné,“ uzavřel krajský šéf Strany zelených Jiří Malík.