Milion korun dostane město Pardubice jako kompenzaci za hlukz vojenského letiště. Peníze budou rovnoměrně rozděleny mezi tři městské obvody, které jsou hlukem nejvíce postiženy. Milion od státního podniku LOM Praha chtějí politici využít na opravy školek a hřišť.

„Jsme rádi, že se vůbec s námi armáda po dlouhých letech začala bavit, že se k tomu přihlásila. Prostřednictvím peněz dává najevo, že svým provozem možná snižuje kvalitu života kolem letiště," uvedl náměstek pardubického primátora Jan Řehounek.

PENÍZE PRO OBVODY

Firma LOM se zabývá opravami vrtulníků a provozuje na pardubickém letišti také Centrum leteckého výcviku. Podmínkou jejího daru bylo, aby město peníze rozdělilo rovnoměrně mezi hlukem nejvíce zatížené oblasti, tedy Nemošice, Duklu a Svítkov. Starostové příslušných městských obvodů vybrali akce, které chtějí z peněz dotovat.

„Městský obvod IV peníze využije na financování opravy fasády mateřské školy v Nemošicích, pátému obvodu uhradí část nákladů na rekonstrukci dětského dopravního hřiště na Dukle a šestý obvod je použije na opravu střechy mateřské školy ve Svítkově," dodal náměstek Jan Řehounek.

Peníze navíc starosty obvodů pochopitelně potěšily. „Jsme rádi za každou korunu. Dostaneme třetinu z mi-lionu korun. Pro náš obvod je takováto částka hodně. Vrtulníky vadí lidem nejvíc, jsou nejvíc hlučné a nejvíc kritizované. Letadla už ne-jsou takový problém," řekl Petr Heřmanský, starosta čtvrtého městského obvodu, kam spadají i Nemošice.

STUDIE HLUKU

Heřmanský doufá, že nepůjde o poslední kompenzaci a státní podnik dá v budoucnu městu ještě další peníze.
LOM Praha přislíbil městu Pardubice i financování nové studie hlukového zatížení okolí letiště, která by měla vzniknout v příštím roce.

„Velmi si tohoto vstřícného kroku vůči městu vážím. Studie ukáže i to, jak se na hlukové zátěži z letiště podílí právě LOM," vysvětlil Jan Řehounek.