Pardubičtí zastupitelé na svém čtvrtečním zasedání schválili další prodej a pronájem pozemků společnosti Free Zone Pardubice.
Ale s dodatkem, že polovina peněz získaných z prodeje a pronájmu pozemků v průmyslové zóně bude použita na odlehčení dopravy na silnici vedoucí Starými Čívicemi a Popkovicemi.

Dopravní potíže se dodnes nevyřešily

„Když byla zakládána průmyslová zóna, bylo zdůrazňováno, že se v této lokalitě vyřeší dopravní situace. To se dodnes nestalo," posteskla si současná pardubická zastupitelka za hnutí ANO 2011 Věra Laurynová, která je zároveň místostarostkou na šestém městském obvodu.

„Průzkum v roce 2012 zjistil, že v této lokalitě projede 377 nákladních a 7,5 tisíce osobních aut. Zhruba polovinou se na tomto čísle podílí průmyslová zóna, kde pracuje zhruba tři tisíce zaměstnanců. Ti se musí dostat do práce a zpět. Samozřejmě chceme, aby se průmyslová zóna dál rozšiřovala, ale není možné přehlížet přetíženou silnici," nechala se slyšet Věra Laurynová.

„Průmyslová zóna se postupně rozšiřuje. V některých případech jsme ochotni jako obvod ustoupit, ale pouze za určitých podmínek. Domnívám se, že předložený návrh je ze strany obvodu solidní a že se mu dá vyhovět. Obchvat, který by tuto situaci řešil, je totiž v nedohlednu. A jak se prodají pozemky, je předpoklad, že by se výroba mohla ještě rozšířit," doplnil svou kolegyni z „velké" i „malé" radnice zastupitel Miroslav Rubeš.

S nelehkou situací se snaží něco dělat

„Je pravda, že společnost Free Zone nemá zrovna jednoduchou situaci, jak naznačoval zastupitel za ČSSD Aleš Vavřička. Ale snaží se s ní něco dělat," řekla Věra Laurynová.

„V územním plánu už je navržena komunikace z průmyslové zóny kolem trati až k nadjezdu v Srnojedech. Byla bych ráda, kdyby tato silnice byla skutečně postavena a došlo tak alespoň k odklonu osobní dopravy," poznamenala zastupitelka Pardubic a současně místostarostka šestého městského obvodu.