Podle usnesení Rady Pardubického kraje ze dne 24. února letošního roku musím respektovat snížení počtu přijímaných žáků pro školní rok 2011/2012, a to: u oboru Kadeřník z původních dvou na jednu třídu, u oboru Prodavač z původní jedné třídy na polovinu třídy a u oboru Kuchař – číšník z původních čtyř na jeden a půl třídy.

Studijní obor Oděvnictví se podle výše zmíněného usnesení nebude otevírat vůbec. Jak je z textu patrné, nejedná se tedy o svévolně se měnící podmínky v počtech přijímaných žáků ze strany školy, respektive ředitele školy – ty byly v souladu se školským zákonem číslo 561/2004 Sb. zveřejněné na webových stránkách školy a v budově školy k 31. lednu 2011.

Jde tedy výhradně o rozhodnutí Rady Pardubického kraje, jehož součástí je také ujištění, že zápis o snížení kapacity v jednotlivých oborech bude proveden do rejstříku škol.

Vzniklé situace je mi velice líto, za případné komplikace a nesplněná očekávání se omlouvám, ale vinu školy na této situaci musím odmítnout.

Ctirad Kreml, ředitel Střední odborné školy Pardubice-Polabiny, Poděbradská 94