Vznik Československa je spjatý nejen s osobností Tomáše Garrigue Masaryka, ale také s pěticí „mužů 28. října“. Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný, Antonín Švehla a Vavro Šrobár podepsali První zákon, který oznamoval vznik samostatného československého státu.

Alois Rašín byl rodák z Nechanic u Hradce Králové. Po ukončení obecné školy v Nechanicích studoval na Českém reálném gymnasiu v Novém Bydžově, Církevním gymnasiu v Broumově a Císařském královském českém státním gymnasiu v Hradci Králové, kde v červenci 1886 maturoval. Dále studoval práva na Univerzitě Karlově.

Alois Rašín se stal prvním československým ministrem financí, prosazoval pevnou měnu a vyrovnaný rozpočet i za cenu nepopulárních opatření. „Alois Rašín byl příkladem vlastence maximální vnitřní integrity, osobní statečnosti, státnické odpovědnosti i absurdity moderních českých dějin," řekla o Rašínovi historička Ústavu českých dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy Jana Čechurová.

Koncept prvního československého zákona napsal budoucí ministr financí Československa Alois Rašín tužkou na kousek papíru formátu A5 v noci na 28. října 1918.Koncept prvního československého zákona napsal budoucí ministr financí Československa Alois Rašín tužkou na kousek papíru formátu A5 v noci na 28. října 1918.Zdroj: Východočeské muzeum Pardubice

Právě na mítinku v Pardubicích v prosinci 1922 vyslovil Alois Rašín kategorický a dnes už slavný imperativ „Za to, co se dělá pro národ, se neplatí". V poválečném Československu způsobilo toto prohlášení skandál. Přestože Rašín nikoho nejmenoval, narážku si na sebe vztáhli legionáři.

Sto let od atentátu

5. ledna 1923 ráno je Alois Rašín u svého bydliště v Praze střelen do zad, právě když se chystá sednout do auta a odjet na ministerstvo. Pachatelem atentátu byl devatenáctiletý anarchokomunista Josef Šoupal, který je za svůj čin odsouzen k 18 letům vězení. Podle tehdejšího československého práva je nezletilý a nedostane proto trest nejvyšší. Šest týdnů bojuje Rašín v bolestech o svůj život. 18. února umírá.

Sto let od úmrtí významného politika si v Pardubicích tento týden připomněli členové pardubické odbočky Masarykovy společnosti při setkání u pamětní desky Aloise Rašína u hotelu Zlatá Štika v Husově ulici.