Spolek Zelená pro Pardubicko podal koncem loňského roku návrh na vyhlášení lokality na pravém břehu Chrudimky, užívané dříve jako vojenské technické cvičiště, za přírodní památku.
Vlastní řízení o tomto návrhu povede Krajský úřad Pardubického kraje, ale konečné slovo bude mít krajské zastupitelstvo.

Jen zvýšený dohled

Pokud by lokalita byla skutečně prohlášena za přírodní památku, pak to podle slov představitelů spolku Zelená pro Pardubicko neznamená, že prostor by měl být uzavřen pro sportovní a relaxační využití široké veřejnosti. „Jen by určité činnosti podléhaly zvýšenému dohledu orgánů ochrany přírody – v tomto případě krajskému úřadu," doplnili představitelé spolku.

Pouze se souhlasem úřadu by bylo možné v přírodní památce provádět stavební činnost, pořádat hromadné akce, ale také tábořit či rozdělávat ohně.

Chtějí jen propojku

Prostor, který před několika lety opustila Armáda České republiky a následně ho označila pro své potřeby za zbytný, byl nabídnut městu Pardubice ke koupi.
Město koupi odmítlo a zažádalo pouze o bezplatný převod pozemků pod plánovanou silniční propojkou mezi S. K. Neumanna a Pardubičkami.

Pokud tento převod proběhne, vyvstává otázka, co se zbytkem pozemků. „Přemýšleli jsme, jak zabránit bezbřehé nekoordinované devastaci území developery. Chceme zachovat přírodní charakter území, který splňuje podmínky tzv. nové divočiny. Bylo by škoda o tento kout přírody přijít. Prostor je cenný i výskytem řady chráněných a ohrožených živočichů a rostlin," řekl Jan Linhart, předseda spolku Zelená pro Pardubicko a zároveň pardubický zastupitel za Patrioty Pardubic. Dodal, že souhlasí s názorem zastupitele Karla Haase (ODS), který řekl, že cílem města by měla být citlivá proměna v současnosti zanedbaného území na jedinečný přírodně-rekreační areál, v němž by se snoubila úcta k přírodě s volným přístupem člověka do krajiny a s rekreační funkcí tohoto území.

Protnut silnicemi

„Rozhodně chceme zabránit rozdělení území dvěma silnicemi necelých 100 metrů od sebe. Pokud bude připravovaná propojka realizována a dojde i k realizaci jihovýchodního obchvatu, dojde k devastaci celého území," doplnil Jan Linhart.
Zelená pro Pardubicko je součástí neformálního sdružení Iniciativa Červeňák. Spojuje je zájem o toto území a společný názor, že by měl být v maximální míře zachován jeho přírodní charakter.