Žádost o její změnu podal Úřad městského obvodu Pardubice I. Jedna z heren vzniklých na jeho území nemohla zahájit provoz i přes to, že je vlastníkem licence udělené ministerstvem financí ještě z doby před schválením regulační vyhlášky.

„Je potřeba zvyšovat počet heren v našem městě?,“ položil řečnickou otázku radní města za TOP 09 Jan Němec.
Podobně zareagoval i komunistický zastupitel Radim Fülle, jehož projev byl doprovázen emotivním vystoupením na téma „Pardubice, město hazardu“. Podle jeho slov jsou herny a jejich okolí místem setkávání gamblerů a vysokého výskytu kriminality. „Počet heren je přímo alarmující. Už dnes jsou Pardubice nazývány městem hazardu,“ konstatoval Radim Fülle.

Na otázku, zda by případné zamítnutí této žádosti mohlo mít pro město negativní dopad, odpovídal právník města Aleš Uchytil. „Zatímco provozovatel plánované herny na Labském palouku, o níž se na jednání zastupitelstva hlasovalo nedávno, neměl potřebnou licenci udělovanou ministerstvem financí, provozovatel herny Veselka tuto licenci vlastnil již v době, kdy nebyla platná vyhláška o regulaci provozu výherních automatů. Městu by tedy mohl hrozit soudní spor, ve kterém by provozovatel pravděpodobně požadovat odškodnění ve výši nákladů na zřízení herny a uhrazení ušlého zisku,“ přemítal Aleš Uchytil.

Hlasování o výjimce pro hernu Veselka bylo ale původně spojeno do jednoho bodu s rozhodnutím o nápravě překlepu v téže vyhlášce. Proto byl tento bod z programu jednání úterního zastupitelstva nakonec stažen a bude zařazen na další zasedání, plánované na 30. ledna.

Kateřina Blažková