„Na naši mezinárodní letní školu se mohl přihlásit každý student ve věku 18 až 30 let, který měl zájem o evropská témata z různých úhlů pohledu různých disciplín, které se vyučují na našich fakultách. Zájem o ni předčil naše očekávání. Sešlo se nám 5 350 přihlášek,“ řekla Monika Vejchodová z Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Univerzity Pardubice. Nakonec bylo vybráno 9 studentů z Taiwanu, 8 z Číny, 2 z Ukrajiny a po jednom zástupci z Arménie, Kazachstánu, Brazílie a Itálie.

Lidé z šesti fakult Univerzity Pardubice připravili pro účastníky bohatý program přednášek, workshopů a kurzů. Studenti se dozví například něco o českém vládním systému, budoucnosti chemických věd a seznámí se se standardy automobilového průmyslu. Mimo to je pro ně po přednáškách připraven doprovodný program, na kterém se podíleli sami čeští vysokoškoláci. „Mezinárodní letní školu pořádá pro zahraniční studenty Univerzita Pardubice již potřetí. Letos ve významně rozšířeném formátu měsíčního intenzivního programu. Univerzita Pardubice, na níž ročně studuje na 500 zahraničních studentů, tak rozšiřuje pro zahraniční zájemce další možnosti studia a získání zkušeností v českém prostředí,“ podotkla mluvčí Univerzity Pardubice Valerie Wágnerová.

Univerzita má momentálně uzavřeno na 455 smluv s více než 300 institucemi ve více než 50 zemích pro různé studijní a vědecké pobyty i vědecko-výzkumnou spolupráci.

(tča)