Od univerzity v Pardubicích až po kruhový objezd u fotbalového hřiště ve Starém Hradišti se dnes uzavírá silnice. Dostane nový povrch a jeden pruh navíc. A takto uzavřená by měla zůstat do 7. května.

Celková délka modernizovaného úseku je 1,5 kilometru. „Rekonstrukce silnice je nutná z důvodu nevyhovujícího technického stavu a také přizpůsobení vozovky stále se zvětšujícímu náporu vozidel,“ říká náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Silnice dostane jeden jízdní pruh navíc a díky lepším parametrům krytu dojde také ke snížení hlučnosti i prašnosti. Vynecháno bude jen asi 450 metrů silnice v místě, kde je plánován severovýchodní obchvat města.

Objížďka povede přes Poděbradskou ulici, „zadem“ přes Ohrazenice.

Krom objízdné trasy pro osobní a nákladní dopravu je to též objízdná trasa pro vozidla dopravního podniku. Tam se rekonstrukce dotkne linek 10 a 16. Zastávka Fáblovka se na dobu rekonstrukce ruší a ve Starém Hradišti bude zřízena provizorní zastávka u hostince na příjezdu právě od Ohrazenic.