„Cyklostezka je projektována pro smíšený provoz cyklistů a chodců. Bude široká 3 metry a bude mít asfaltový povrch. Z důvodu zvýšení bezpečnosti bude po celé délce osvětlená. Předpokládá se, že ji budou využívat i inline bruslaři,“ uvedla mluvčí přeloučské radnice Marcela Gryčová.

Stavba má vyjít na 12,2 milionu korun, 6,7 milionu korun pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Hotovo by mělo být na konci listopadu.

Problémy s výkupem

Získávání pozemků pro cyklostezku bylo komplikované. Průzkum možnosti výkupu pozemků se uskutečnil už v roce 2001, samotný výkup začal před deseti lety. „U jednoho pozemku byl zapsán vlastník, který již zemřel, ale dědicové nám nebyli známi. Téměř detektivním způsobem jsme se dopátrali k jeho potomkům, kteří následně vyřešili dodatečné dědické řízení. Vlastník dalšího pozemku žil dlouhodobě v Německu v hospicu, právně byl zastupován ošetřovatelkou. Jednání ohledně výkupu pozemku bylo téměř nemožné, vlastník pozemku pak zemřel a dodnes je v katastru nemovitostí veden jako vlastník, kupní smlouva byla uzavřena se správcem pozůstalosti se souhlasem pozůstalostního soudu v Německu,“ vyjmenovala Iva Lehárová z odboru správy majetku přeloučské radnice.

Někteří vlastníci bydlící ve Lhotě navíc nebyli ochotni akceptovat nabízenou cenu, která byla schválena zastupitelstvem města.

„Celý ten dlouholetý proces výkupu pozemků, hledání majitelů, přemlouvání vlastníků, aby přece jenom část pozemku prodali, to všechno je již konečně za námi. Na naší nové cyklostezce se budeme moct projet koncem listopadu,“ poznamenala Gryčová.

Cyklostezka do Břehů

Podobně nebezpečná ale je i silnice mezi Přeloučí a Břehy. Tam je cyklostezka hotová jen částečně a končí uprostřed trasy. Stále se totiž čeká, zda dojde ke splavnění Labe mezi Pardubicemi a Chvaleticemi.

„Cyklostezka Břehy – Přelouč spadá v územních plánech do katastru obce Břehy, která také tuto cyklostezku zrealizovala. Nemohla ji ale dokončit po celém úseku proto, že na územním plánu obce je zakreslen plavební kanál. Z tohoto důvodu se na tomto krátkém úseku na trase z Břehů do Přelouče stavět nedá. Hranice katastrů mezi obcí Břehy a Přeloučí je řeka Labe,“ řekla Gryčová.