Již třetí den navštěvují domácnosti po celé republice sčítací komisaři. V Pardubickém kraji jich je čtyři sta osm, jen v pardubickém okrese pak sto padesát.

V naprosté většině jsou sčítacími komisaři zaměstnanci České pošty, kteří roznášejí do jednotlivých domácností sčítací archy. „Sčítací komisař se prokazuje speciálním průkazem a občanským průkazem. Pravost si lidé mohou ověřit také na bezplatné infolince,“ uvedla Martina Myšková, vedoucí oddělení sčítání lidu, domů a bytů Českého statistického úřadu v Pardubicích.

Obyvatelé by si měli na jejich totožnost dávat pozor, neboť se již v tuzemsku objevilo několik pokusů o podvody a krádeže. V Pardubicích a okolí však zatím žádný takový případ hlášen nebyl.

„V Pardubickém kraji jsme zatím neregistrovali žádný případ, kdy by se někdo vydával za sčítacího komisaře,“ sdělila Martina Myšková.

V Pardubicích jsou podle informací Myškové sčítací formuláře roznášeny do všech částí města současně.

„Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma,“ vysvětlil Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Drápal: Dochází k dílčím změnám

Do domácnosti nemusí nutně přijít komisař, jehož jméno je uvedeno na lístku. „Dochází k dílčím změnám, kdy nastupují náhradníci sčítacích komisařů,“ řekl místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal.

Důvodem je například nemoc sčítacího komisaře. V takovém případě by měly domácnosti dostat další informační lístek, kde bude uvedeno jméno člověka, který do domácnosti přijde.

Účast obyvatel na sčítání lidu je povinná a přímo ji přikazuje zákon o sčítání lidu, domů a bytů. „Za nevyplnění nebo neodevzdání formulářů hrozí pokuta až deset tisíc korun,“ konstatoval Ondřej Kubala, tiskový mluvčí celého projektu.

Poslední sčítání na našem území se konalo před deseti lety, v roce 2001. Podle výsledků, které přineslo, žilo v té době v okrese Pardubice 160 987 obyvatel, přičemž žen bylo o více než čtyři tisíce více než mužů.

Monika Suchá