Hlavním bodem programu byla problematika veřejného pořádku a dopravy, projednávaná za účasti zástupců Policie ČR, městské policie a hasičů. Zastupitelé dále schválili hospodaření Dobrovolného svazku obcí Holicka a seznámili se s možnostmi zapojení do evropského programu Leader. Vzrušenou diskusi vyvolaly informace o přípravě kanalizačního projektu Labe - Loučná a zpráva o přípravě rekonstrukce kašny na Náměstí T. G. Masaryka. Zajímavou skutečností je i převedení drobných sakrálních objektů do majetku města.

Bližší informace hledejte v příštích dnech v Deníku.