Po maturitě v roce 1989 nastoupila na ARO v Chrudimi, kde pracovala jako sestra u lůžka a výjezdová sestra v týmu Rychlé lékařské pomoci (RLP), později také jako anesteziologická sestra na operačních sálech. Po reorganizaci ARO v roce 2002 přešla na celý úvazek na již samostatné oddělení RLP a o rok později na nově vzniklé Oblastní středisko Zdravotnické záchranné služby v Chrudimi.

Od zřízení samostatné záchranné služby se podílí na její přípravě na mimořádné události. V současné době pracuje na pozici záchranáře v posádkách RV, RZP a jako vedoucí pracoviště krizové připravenosti. Ceny AZZS ČR byly poprvé uděleny v roce 2014 a mezi oceněnými byli nejen lékaři, zdravotničtí záchranáři, řidiči, ale i pracovníci, kteří se podílejí na chodu organizací z administrativních pozic. Jednotlivé členské organizace AZZS svými nominacemi vzdávají hold, respekt a úctu k práci zaměstnanců, kteří s vysokým pracovním a lidským nasazením, mnohdy dlouhá léta, svědomitě vykonávají svou profesi.

(zr)