„Žáci, kteří byli přijati, neobdrželi rozhodnutí o přijetí, ale o svém úspěchu se dozvěděli ze zveřejněného seznamu přijatých uchazečů, většinou na webových stránkách dané školy nebo jiném přístupném místě,“ vysvětlila Karolína Frýdová z oddělení komunikace a vnějších vztahů krajského úřadu. Přijatí uchazeči mají ode dne vyvěšení 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku, kterým potvrdí svůj zájem studovat na dané škole.

„Nepřijatí žáci ale nemusí věšet hlavu. Řada škol vyhlašuje další kola přijímacího řízení. Důležitou informací je, že v těchto kolech přijímaček mohou zájemci podat neomezený počet přihlášek,“ dodala Karolína Frýdová.