V Pardubickém kraji mají žáci vycházející ze základních škol největší zájem o umělecké obory. „Standardně přetrvává zájem také o gymnázia a Střední pedagogickou školu v Litomyšli,“ uvedl pro náš Deník vedoucí odboru školství krajského úřadu Karel Peška.

Podle něho není příliš zájem hlavně o tříleté učební obory. „Ale absolventi právě těchto oborů nejsnáze najdou uplatnění na trhu práce,“ doplnil Karel Peška s tím, že Pardubický kraj se snaží působit také na rodiče, aby věděli, kde se jejich děti nejlépe uplatní. I pardubický úřad práce se snaží studenty i jejich rodiče informovat o pracovních možnostech. Například prostřednictvím jeho informačního a poradenského střediska.
„Na Pardubicku je ze strany zaměstnavatelů největší zájem o pracovníky technických oborů, zejména elektrotechniky, strojírenství a automobilového průmyslu. Uplatnění v tomto regionu najdou rovněž lidé s chemickým vzděláním,“ nechal se slyšet ředitel pardubického úřadu práce Petr Klimpl. Naopak obtížněji se hledá práce pro absolventy škol s ekonomickým zaměřením. „Ti mají trochu problém, ale trh práce je zatím vstřebává. Pracují třeba na trochu jiných pozicích,“ dodal Petr Klimpl.

Velká část středoškoláků na Pardubicku ale nezamíří na úřad práce, ale na vysokou školu. „Každoročně stoupá počet studentů, kteří jsou přijati na některou z vysokých škol,“ konstatoval Karel Peška. Nejsou to ovšem pouze studenti gymnázií, ale i jiných středních škol.
„Asi osmdesát procent našich absolventů pokračuje ve studiu na Fakultě chemicko – technologické Univerzity Pardubice,“ konstatovala učitelka Střední průmyslové školy chemické Pardubice Dita Sankotová.

(dub, teh)