Nové školní lavice, židle, šatní skříně a další vybavení celkem za 9,5 milionu korun má pardubická Montessori škola získat během října. „Nejpozději do 15. října. Vypadá to ale, že většina nábytku bude už 5 října,“ informoval náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký. To, že firma vybavení nestihla dodat způsobil nedostatek materiálu na trhu, v důsledku pandemie. Chybí hlavně dřevo a kov.

Dodavatelem je společnost TOKA a.s., která vzešla z otevřeného výběrového řízení. Podle magistrátu je problém na straně subdodavatele. Město jako zřizovatel, prozatím zajistilo lavice a židle z jiné základní školy. „Problém s cenami a nedostatkem materiálu není jen otázka České republiky, ale téměř celé Evropy. Největší tíha rostoucích cen materiálů padá na stavební firmy,“ řekl prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.

Školu nejvíce trápí chybějící šatní skříně. Aktuálně se třídy postupně zaplňují, prozatím si škola vystačí s tím, co má, a funguje bez větších problémů. Podle slov ředitele školy Jana Václavíka žáci tak mají jakési oživení nového školního roku.

Petr Dědek na tiskové konferenci HC Dynamo Pardubice.
Byznysmen Dědek: Jasný cíl medaile, vše ostatní beru jako neúspěch

Děti oceňují, že mají více prostoru. „Nejvíc se mi líbí venkovní hřiště na tělocvik,“ řekla žačka Nela. „A taky je tady víc zeleně,“ dodala Gábinka.

„Představa byla taková, že škola v září bude vybavená, ale není, takže to bereme jako výzvu. V podstatě, že tu ještě nemáme ty lavice nám zase tolik nevadí. Ta práce s dětmi tady je specifická, fungujeme bez problémů,“ řekl ředitel Václavík.

Nová škola vznikla přestavbou pavilonu D při ZŠ Erno Košťála. Nový objekt je s ní propojen, tak aby zde žáci mohli využívat společnou tělocvičnu, venkovní hřiště a jídelnu.

Co je to Montessori?

Montessori škola je alternativní výchovně-vzdělávací program, který postupuje dle zásad navržených lékařkou a pedagožkou italského původu Marií Montessori. Pedagogika typu Montessori je zaměřena na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností.

Z pohledu města, který budova vlastní, je toto řešení nejvýhodnější.

„Cílem bylo modernizovat stávající objekt. Rekonstrukce pavilonu byla oproti výstavbě nové školy výhodná i z hlediska stravování. Žáci Montessori školy budou moci díky propojení budov využívat stravovací provoz v ZŠ Erno Košťála, čímž jsme se vyhnuli výstavbě nového gastroprovozu, která bývá finančně velmi nákladná,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Foto: ZŠ Montessori Děti ze základní školy Montessori v Pardubicích musely zahájit nový školní rok v provizorních podmínkách.ZŠ Montessori Děti ze základní školy Montessori v Pardubicích musely zahájit nový školní rok v provizorních podmínkách.Zdroj: Deník/Nikola Remešová

Podle pardubické radnice zájem o tuto inovativní výuku neustále roste, i proto se město rozhodlo vybudovat samostatnou ZŠ Montessori. Do nové školy nastoupilo 138 žáku, z toho dvacet prvňáčků. „Tento školní rok jsme konečně mohli rozšířit výuku prostřednictvím Montessori metody na celý druhý stupeň,“ dodal náměstek primátora Rychtecký.

Žáci tak nově mohou dokončit povinnou školní docházku v rámci jednoho vzdělávacího systému. „Otevřením nové školy vyvrcholilo dlouholeté úsilí týmu učitelů a rodičů, který se vydal cestou vzdělávání dětí tímto moderním pedagogickým směrem,“ řekl nový ředitel Jan Václavík.

Škola plánuje ještě další úpravy. „Především úpravy pozemku před budovou školy, kde bude doplněno stání pro kola, lavičky a herní prvky, aby žáci měli ve školní družině dostatečné vyžití nejen uvnitř, ale také venku,“ dodal Rychtecký.