Náklady na zabezpečení budou dva až čtyři miliony korun. Podle odborníků, kteří most prohlédli, by ale k dalšímu uvolňování nemělo již docházet. Systém ochrany použitý na mostě je podobný jako ten ve Zbraslavi, jakým se před odlamováním zabezpečují zvětralé skály.

Město v současné době jedná se Správou železniční dopravní cesty a Ředitelstvím silnic a dálnic o úpravách provozu na železniční trati Praha – Česká Třebová i na rychlodráze. Diskutují termíny výluk jak na železničním koridoru, tak na silnici 1. třídy.

Definitivním řešením pro chátrající most u pardubické nemocnice bude až plánovaná rekonstrukce v roce 2019.