V Pardubickém kraji k zápisům dorazí asi 6 500 předškoláků. Ačkoliv i letos pokračuje nerovnováha v počtu odcházejících deváťáků a budoucích prvňáčků, radní ujišťují, že své místo ve škole mají všichni předškoláci.

V Pardubicích rodiče přivedou děti k zápisu 3. a 4. dubna. „Našich sedmnáct základních škol je kapacitně připraveno v rámci spádových obvodů přijmout všechny děti,“ potvrdil náměstek pardubického primátora pro školství Jakub Rychtecký. Děti budou hodnoceny 5 body za trvalý pobyt ve spádové oblasti, 2 body za staršího sourozence ve škole a 1 bodem za skutečné bydliště ve spádovém obvodu.

Při uvedení napravdivých údajů hrozí pokuta

V minulosti totiž někteří rodiče přehlásili dětem trvalý pobyt jen pro účely zápisu. „K prokázání skutečného bydliště dítěte budou muset rodiče doložit užívací právo k objektu, výpis z katastru, nájemní smlouvu či jiný doklad potvrzující, že s dítětem opravdu na uvedené adrese bydlí,“ upřesnila vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ivana Liedermanová. Radnice varuje rodiče, že v případě uvedení nepravdivých údajů například o bydlišti hrozí pokuty až 10 tisíc korun.

V ostatních okresech takové problémy nehlásí. „Předpokládáme, že naše školy zapíšou zhruba 200 dětí, nevíme přesně, kolik přijde předškoláků z okolních obcí. Míst ve školách máme dostatek,“ konstatoval Jiří Petr, vedoucí odboru školství a kultury ve Svitavách, kde půjdou děti k zápisu 24. dubna. V Ústí nad Orlicí začnou zápisy ve čtvrtek v Základní škole na Školním náměstí, na dalších školách budou pokračovat na konci dubna.

V Chrudimi mají budoucí prvňáčci dorazit 12. a 13. dubna. „ V mateřských školách máme 296 předškoláků, kteří by se měli k zápisu dostavit, z toho by však mělo být přibližně 60 odkladů. Pro chrudimské děti je ve školách míst dostatek. Město Chrudim zřizuje čtyři základní školy, ale fungují zde i dvě soukromé základní školy,“ řekla vedoucí oddělení školství v Chrudimi Veronika Straková.

V Pardubicích je problém způsoben i množstvím okolních obcí, jako jsou třeba Dubany, Němčice nebo Srch, které nemají vlastní školy. S Pardubicemi mají smlouvu a děti navštěvují Základní školy Štefánikova a Dubina. „Ve stávajícím školním roce tyto obce dohromady přispěly skoro 2 miliony na provoz smluvených spádových základních škol. Připojení dalších obcí však nyní kvůli plné kapacitě už neplánujeme,“ uvedl Rychtecký.

V krajském městě mají obvykle víc zájemců než lavic v Základních školách Staňkova, Svítkov, Studánka a Družstevní. „Otevíráme 4 první třídy, takže předpokládáme, že se letos do školy zapíší všichni zájemci,“ řekl ředitel Základní školy Studánka Filip Patlevič.

K zápisu je třeba donést rodný list budoucího prvňáčka a průkaz totožnosti, kterým zákonný zástupce dokáže vztah k dítěti. Rodiče, kteří své děti školního věku nechtějí zatím posílat do školy, musí k zápisu přinést zprávu z pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření dětského lékaře o doporučení odkladu pro budoucího školáka. Bez těchto dokumentů nemohou školy odklad umožnit.

Ověří výslovnost i grafomotorické schopnosti

„Zápis probíhá rozhovorem mezi paní učitelkou a dítětem. Sledujeme výslovnost a slovní zásobu dítěte, zjišťujeme, zda rozeznává barvy a geometrické tvary, jestli má základní představu matematické řady. Ověřujeme rovněž grafomotorické dovednosti dítěte při kresbě postavy a obkreslení předkreslených tvarů,“ popsal průběh zápisu ve své škole Filip Patlevič.

Pokud si rodiče nejsou jistí zralostí svého potomka pro školní docházku, měli by se podle ředitele Pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích Jiřího Knolla poradit s učitelkou v mateřské školce. „Ta děti zná nejlépe, může je porovnávat v rámci stejně staré skupiny a bývá více objektivní k výkonu dětí než rodiče. Pokud rodiče uvažují o odkladu, je vhodné navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu, kde odborný pracovník posoudí školní zralosti,“ radí Knoll.

Na zápis se podle odborníka nemusí děti nijak zvlášť připravovat. „Většina dětí navštěvuje MŠ, která děti rozvíjí ve všech potřebných oblastech a tím je připravuje na nástup do školy i na zápis. Často bývá přehnaná příprava, biflování údajů, někdy snaha rodičů naučit dítě číst, psát spíše kontraproduktivní,“ varuje Knoll. Apeluje také na zdravý rozum rodičů, aby dítě přehnanou orientací na výkon příliš nestresovali. 

(bek)