Podporuji takové kroky, které povedou k tomu, aby se pardubická třída Míru včetně rekonstrukce ulice Sladkovského začala opravovat co nejdříve, a to s ohledem na pokročilý čas v rozhodování o této akci a hlavně na aktuální příležitost čerpání peněz z Evropské unie.

Budu hlasovat pro řešení, které počítá s vybudováním pěší zóny v celé délce třídy Míru a se zachováním minimální varianty městské hromadné dopravy (MHD), tedy maximálně dvou linek, které by zde zastavovaly. Toto řešení je dle mého názoru přijatelné pro vlastníky domů v dotčených místech a s rekonstrukcí by se tak mohlo začít bez dlouhých průtahů co nejdříve.

Základní koncept na vybudování moderního bulváru s lavičkami a zelení byl zastupiteli schválen již před řadou let a tento princip je s mírnými úpravami platný i v současnosti. Nyní se dokončuje první stupeň dokumentace k územnímu řízení, která bude hotová koncem ledna. Můžeme tedy okamžitě zadat vypracování projektu a do několika měsíců začít s vlastními pracemi.

Akce je odhadována na přibližně 150 miliónů korun a peníze včetně dotace z evropských fondů jsou připravené.
V tuto chvíli je to nejjednodušší a nejrychlejší řešení, abychom dále neprodlužovali ostudu jménem třída Míru a abychom nepřišli o značnou část finančních zdrojů.

Odklon dopravy by byl příliš nákladný

Pro zachování minimální MHD jsem se rozhodl proto, že není možná varianta „půl na půl“, kterou jsem upřednostňoval dříve: vybudovat pěší zónu s vyloučením dopravy od Grandu po lékárnu a od lékárny po Magnum dopravu zachovat. Případný odklon dopravy přes Sladkovského ulici by byl velmi komplikovaný a nákladný. A úplné vyloučení MHD v celé části třídy Míru od Grandu až po Magnum mi nepřipadá možné pro složitá vyjednávání s majiteli objektů na třídě Míru a v přilehlých ulicích.

Je zde také velké množství bytů, ve kterých žijí lidé v seniorském věku. Budoucí léta nám ukážou, zda by zde mohla MHD zůstat, či zda bychom ji v budoucnu měli „vyhnat“ z této třídy úplně. Sám bych si přál, abychom v našem městě příštím generacím zanechali výstavní třídu města Pardubic, i když se teď rodí postupně a velmi složitě. Pokud nebudeme již nic prodlužovat a budeme postupovat rychle, můžeme na konci letošního roku začít se stavebními pracemi. Na přelomu let 2013 a 2014 bychom se už mohli procházet po nové třídě Míru.

Jiří Skalický, poslanec za TOP 09 a Starostové a zastupitel města Pardubic za Sdružení pro Pardubice