Úřednice pardubického magistrátu stále častěji vyjíždějí za klienty.

ZA SEDM MĚSÍCŮ JE UŽ VÍCE ŽÁDOSTÍ NEŽ LONI

Přibývá totiž lidí, kteří, 
s odkazem na špatný zdravotní stav, požadují návštěvu pracovnic agendy občanských průkazů. Ty je vyfotí, vyhotoví žádost o nový občanský průkaz a hotový doklad zase přivezou majiteli. „Za sedm měsíců letošního roku už úřad takto vyřídil téměř tolik žádostí, jako za celý rok 2014," informovala náš Deník Nataša Hradní z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.

Službu ale nelze využít pro podání žádosti o nový cestovní pas. Žadateli o pas nepomůže ani datová schránka.

„Stejně jako ostatní úřady v České republice se snažíme vyjít vstříc občanům, pokud jim jejich zdravotní stav nedovoluje cestu za ná-mi. V roce 2014 jsme přijali přes 250 žádostí o návštěvu úředníka za účelem vyhotovení žádosti o občanský průkaz. V roce 2015 to bylo už více než 350 žádostí a od počátku letošního roku do dnešního dne jich evidujeme asi 210," řekla Ema Černá z oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel.

Služba je určena lidem nemohoucím, upoutaným na lůžko nebo s velmi omezenou pohyblivostí, úřednice se ale setkávají i s klienty, kteří by mohli úřad navštívit osobně.

Ač přicházejí ve stanoveném a avizovaném termínu, zastihnou je například při práci kolem domu.

Pracovnice magistrátu jezdí za lidmi, kteří cestu 
na úřad nezvládnou nejen do jejich domácností, ale také do domovů pro seniory, do pardubické nemocnice, Léčebny dlouhodobě nemocných v Rybitví a řady dalších zařízení.

VYŘIZUJÍ I ŽÁDOSTI 
OBČANŮ VE VĚZNICI

„Mimo to vyřizujeme i žádosti občanů, kteří jsou 
ve výkonu trestu ve Věznici Pardubice. I jim musíme výrobu dokladu zprostředkovat, ročně se jedná o dalších zhruba 160 žádostí," uvedla Ema Černá.

ÚŘEDNÍ HODINY MAJÍ PĚT DNÍ V TÝDNU

Oddělení zajišťující vedle vydávání občanských průkazů také agentu cestovních dokladů má úřední hodiny pět dní v týdnu.

„Někdy to není jednoduché. Máme povinnost zajistit každodenní provoz a do toho poskytovat služby těm, kteří skutečně nemohou přijít. Od ledna letošního roku jsme se navíc museli vyrovnat se zásadní změnou, že i o cestovní pas si občan může žádat bez ohledu na své trvalé bydliště, což má za následek zvýšený nárůst podaných žádostí. Proto bychom chtěli požádat všechny, kteří uvažují o návštěvě úředníka, aby se nejprve telefonicky informovali o možnostech odbavení přímo u nás na pracovišti. Klient se může předem objednat na určitý den i hodinu a předat občanský průkaz můžeme i po vjezdu autem do prostor magistrátu pomocí přenosného zařízení. Vjezd a vše je však třeba předem konzultovat telefonicky," apelovala úřednice radnice.

POMOCT MŮŽE TAKÉ 
DATOVÁ SCHRÁNKA

Další z možností, jak si nechat vyhotovit občanský průkaz, je podání žádosti prostřednictvím datové schránky. Žadatel má možnost využít služeb digitálního fotografa a zaslat fotografii spolu s vyplněným formulářem, dostupným 
na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

„Zcela jiné je to při podávání žádosti o vyhotovení cestovního pasu. Žádost nelze podat ani prostřednictvím datové schránky, ani není možno využít výjezdu našich kolegyň. Součástí těchto žádostí je vždy nová fotografie, podpis a 
u osob starších 12 let i otisky prstů, a to lze zajistit jedině při návštěvě úřadu," zdůraznila Ema Černá.