V průměru 1245 tun pardubického komunálního odpadu odvážejí každý měsíc z Dražkovic nákladní kamiony na skládky ve Chvaleticích, Nasavrkách a Čáslavi. Tyto cesty však v blízké budoucnosti „utne“ Evropská unie, která považuje skládkování za nejhorší možné nakládání s odpady. Vozy popelářů tak budou směrovat do spaloven.

Projekt povstal z popela

Ve východních Čechách však podobné zařízení chybí.

Opatovická elektrárna tak oprašuje myšlenku, která před lety ztroskotala na odporu části veřejnosti. „Doba i technologie výrazně pokročily. Navíc EU chce od roku 2024 omezit skládkování. Proto jsme se rozhodli zahájit diskusi o tomto projektu,“ uvedl za elektrárnu (EOP) Stanislav Ondráček s tím, že nová spalovna, jež by podle prvních propočtů mohla přijít na více jak dvě miliardy korun, by teplem zásobovala hradeckou i pardubickou aglomeraci, což je zásadní pro splnění požadavků na energetické využití odpadu. „Z pohledu dodávek tepla by se jednalo sice jen o doplňkový zdroj, který by mohl pokrýt kolem 10 procent stávající potřeby dodávek tepla, nicméně by bylo možné nahradit a uspořit až 100 tisíc tun uhlí a emisí z něj odpadem, který jinak končí na skládkách“ dodal Stanislav Ondráček.

Nyní v Opatovicích čekají na impuls z obou krajských měst. „Pokud bude zájem, začneme s přípravami. Zatím je naší vizí zařízení, které by mohlo pojmout až 100 tisíc tun směsného komunálního odpadu ročně, tedy odpadu z černých popelnic, který teď končí na skládce,“ uvedl Stanislav Ondráček a dodal, že ZEVO (zařízení na energetické využívání odpadů) má smysl i s ohledem na životní prostředí. „Zahrnování do skládky je nejméně ekologické řešení. V případě energetického využití tu máme kromě tepla a elektrické energie i vedlejší produkty například kovový odpad či škváru, která se běžně v západní Evropě využívá ve stavebnictví,“ řekl zástupce EOP.

Podle pardubického primátora Martina Charváta má vize elektrárny své opodstatnění. A to nejen z ekologického, ale i z logistického pohledu. „O této možnosti se znovu hovoří. Je nutné si uvědomit, že v blízké budoucnosti nebude možné odpady skládkovat. Opatovice za splnění všech bezpečnostní a ekologických limitů jsou na tuto variantu připraveny a mají odpovídající dopravní napojení a hlavně energetické využití energie vzniklé při spalování,“ uvedl Martin Charvát. Podobná spalovna, kterou chystá EOP je i v Plzni, kde se komunální odpad mění na tepelný výkon 31,65 MWt. Podobné parametry očekávají i v Opatovicích, kde zatím uhlí dává výkon až 698 MWt.