Žáci si mohli vyzkoušet suché zdění z cvičných cihel, řezání ruční pilkou, formování kovu za tepla nebo zhotovení tesařského spoje a zjistit tak, zda by je dané řemeslo bavilo. „Děti přicházejí do školy a nikdy před tím neměly v ruce kladivo, tady zjišťují, o čem řemesla jsou,“ řekla ředitelka SPŠS Pardubice Renata Petružálková.

Od roku 2013 projektem prošlo necelých deset tisíc žáků ze sedmých až devátých tříd, kteří se aktivní a zábavnou formou seznámili s více než šedesátkou profesí z oblasti strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, zemědělství, zahradnictví, gastronomie či služeb.

„Přínos spočívá především v tom, že na středních školách v Pardubickém kraji stále mírně narůstá počet žáků, kteří se hlásí do učebních oborů, a také počet studentů v maturitních oborech se drží na stabilní úrovni,“ informoval radní Pardubického kraje zodpovědný za školství Bohumil Bernášek.

Studenti, kteří právě nastoupili do prvních ročníků, často volili školu, s níž se seznámili právě při Technohrátkách. „Statistika odevzdaných přihlášek z jara napovídá, že z pohledu školáků jsou v oblibě především střední odborné školy, které byly v posledních letech součástí projektu,“ sdělil manažer projektu Vladimír Zemánek.

V kraji bylo letos na střední školy podáno okolo deseti tisíc přihlášek, 25 procent z nich bylo na gymnázia, mezi odbornými obory 11 procent připadá na obory z elektrotechniky a informatiky, 10 procent na strojírenské obory, zemědělské obory 6,4 procenta, 4 procenta na stavební obory.

„Dnes v šestém ročníku projektu můžeme říct, že u technických oborů se nám osvěta podařila a žáci si nacházejí k těmto oborům cestu zpět. V letošním roce se nám velmi také podařila propagace zemědělských škol,“ uzavřel Martin Kiss, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje.

Často žáci zjistí až na Technohrátkách, co se na daném oboru učí.

„Nebyl jsem úplně rozhodnutý, kam půjdu na střední školu, ale po Technohrátkách jsem měl už jasno. Zaujala mě tam truhlárna a její vybavení. Vždycky mě lákala práce se dřevem,“ vzpomněl na své rozhodnutí Alexandr Hurskyj, který letos úspěšně absolvoval na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti technickém Třemošnice. (las)