„Z volebních místností nemáme hlášené žádné komplikace," sdělil v pátek mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Lidé mohou přicházet vhodit hlas svému kandidátovi i dnes. V sobotu volba hlavy státu pokračuje od 8 do 14 hodin.

Výsledky by se lidé mohli dozvědět už v odpoledních hodinách.

Případné 2. kolo, kde voliči vybírají ze dvou kandidátů, kteří v 1. kole získali nejvyšší počet hlasů, se bude konat v pátek 27. a v sobotu 28. ledna.

Volební místnosti lidé najdou ve veřejných budovách podle místa bydliště. Od volební komise příchozí volič dostane prázdnou obálku s úředním razítkem, do níž vloží hlasovací lístek preferovaného kandidáta bez písemných úprav. Případné přeložení nebo natržení lístku platnost hlasu neovlivní.